Cwrs landlordiaid Rhentu Doeth Cymru ym Mangor

Dyddiad: 21/09/2017
Rent Smart logo (col)

Ers mis Tachwedd 2016, mae hi wedi bod yn orfodol i bob eiddo sy’n cael ei rentu yn breifat yng Nghymru gael ei gofrestru, ac i bob landlord ac asiant i gofrestru a gwneud cais am drwydded.

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestru landlordiaid a rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau sydd yn gorfod cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Hyd yma mae 2,248 o landlordiaid wedi cofrestru yn ardal Gwynedd. Os nad ydych chi’n un ohonyn nhw, mae angen i chi wneud rhywbeth am hyn rwan. 

Mae’n anghyfreithlon i landlord neu asiant weithredu heb drwydded a gallai wynebu hysbysiad cosb o £150/£250 neu hyd yn oed erlyniad.

Sut i wneud cais am hyfforddiant?

Mae Rhentu Doeth Cymru yn cynnal un o’i gyrsiau hyfforddi landlordiaid ym Mangor ar 3 Hydref 2017. Bydd y cwrs yn darparu trosolwg o’r ofynion ar landlordiaid ac yna’n symud yn gyflym i ddarparu ystod gynhwysfawr o bynciau a fydd o werth i unrhyw landlord sy’n rhentu eiddo yng Nghymru.  

Bydd y cwrs undydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Rheolaeth y Brifysgol ym Mangor ar ddydd Mawrth, 3 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd: “Pwrpas y drefn newydd sy’n ei le ers y llynedd ydi gwneud yn siwr bod bod eiddo sy’n cael ei rentu yn ddiogel, ac yn cael ei reoli’n dda a bod tenantiaid yn cael eu hamddiffyn.

“Os ydych chi’n landlord yma yng Ngwynedd, bydd y sesiwn yma sy’n cael ei gynnal gan arbenigwyr Rhentu Doeth Cymru yn rhoi arweiniad i chi am amrywiaeth o agweddau perthnasol.”

Am ragor o fanylion am y cynllun trwyddedu newydd, neu i gadw’ch lle ar y cwrs hwn, ewch i wefan www.rhentudoeth.llyw.cymru a chlicio ar y cyrsiau hyfforddiant neu ffoniwch 03000 133344.