Bwrdd #2minutebeachclean cyntaf yng ngogledd Cymru

Dyddiad: 22/09/2017
Criccieth

Mae bwrdd #2minutetbeachclean cyntaf Gogledd Cymru wedi cyrraedd tu allan i Dylan’s yng Nghriccieth fel rhan o Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn.

Gorsaf glanhau traeth ydyw’r bwrdd, sydd yn cynnwys offer glanhau a bagiau, a’r hashnod #2minutebeachclean wedi ei arddangos yn glir. Y syniad ydyw ei gwneud hi’n haws i’r cyhoedd lanhau’r traeth, hyd yn oed am ddau funud, yna annog eraill drwy bostio llun ar wefannau cymdeithasol gan defnyddio’r hashnod. Gosodwyd yr orsaf gyntaf ar draeth Crooklets, Bude ym mis Medi 2014. Ers hynny mae dros 200 o orsafoedd wedi eu gosod ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, ond dyma’r orsaf gyntaf yng Ngogledd Cymru.

Mae bwyty Dylan’s wedi cytuno i fod yn Geidwad i’r orsaf gan fod yn gyfrifol am roi’r bwrdd allan, yn ddibynnol ar y tywydd, a’i gadw bob nos, gan sicrhau fod y bagiau a’r ffyn sbwriel wedi eu stocio.

Meddai Cyfarwyddwr Dylan’s, David Evans: "Rydym bob amser yn awyddus iawn i gymryd rhan mewn prosiectau sy'n helpu i ddiogelu'r amgylchedd arfordirol. Ers i ni agor yng Nghriccieth, rydym wedi bod yn cefnogi sesiynau glanhau traeth cymunedol yn rheolaidd. Mae'r bwrdd #2minutebeachclean ffordd arall wych o annog ein cwsmeriaid ac ymwelwyr i chwarae eu rhan i gadw ein traethau lleol yn lân."

Daw hyn yn sgil gwaith monitro sbwriel morol gan Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn, sydd wedi cynnal arolygon gyda gwirfoddolwyr yn rheolaidd gan gasglu data defnyddiol ar gyfer adnabod unrhyw dueddiadau, ac i asesu tarddiad y sbwriel sy’n ymgasglu ar draeth Morannedd.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Y syniad tu ôl i’r ymgyrch ydi fod pob darn o sbwriel morol sy’n cael ei gasglu oddi ar ein traethau yn bwysig. Pe bai rhywun yn glanhau am ddau funud, neu hanner awr, mae bob un darn o blastig sy’n cael eu waredu yn un darn yn llai a fyddai’n mynd ymlaen i niweidio bywyd gwyllt y môr. Rydan ni’n ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaol Dylan’s i’r prosiect cymunedol hwn ac am gytuno i fod yn geidwad i’r bwrdd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Dafydd Cadwalader o Gyngor Tref Criccieth: "Mae’r Cyngor Tref yn cymryd rhan yn y sesiynau monitro a glanhau a drefnir gan Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn. Mae yna ychydig o gerddwyr ac ymwelwyr eisoes sy'n codi sbwriel a bydd hyn yn annog mwy i ymuno. Mae hwn yn syniad gwych ac mae'r cyngor yn ei gefnogi'n llwyr."

Mae Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn yn gweithio gyda phartneriaid i gryfhau amgylchedd y môr heb gael effaith niweidiol ar bysgotwyr na chymunedau lleol. Mae’n gyfrifol am wella dealltwriaeth pawb o amgylchedd y môr. Ariennir y prosiect gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Seafish.

Mae’r gwaith yma hefyd yn cyfrannu tuag at amcanion prosiect Trefi Taclus Gwynedd sydd yn cefnogi gweithgaredd gwirfoddol tebyg yng nghymunedau’r sir.