Arddangosfa CROSSINGS a Chwedl Tresaith yn Storiel

Dyddiad: 22/09/2017
STORIEL CROSSINGS

Gyda Chroeso Cymru wedi dynodi’r flwyddyn hon yn ‘flwyddyn y chwedl,’ bydd gwaith celf amserol gan Adam Buick ac eraill i’w weld yn Storiel, Bangor, tan 11 Tachwedd 2017.

Yn ogystal â bod yn grochenydd ac artist, mae Adam yn delio gyda ffotograffiaeth a ffilm hefyd. Mae’n cyfuno’r elfennau hyn i gyd yn yr arddangosfa ‘CROSSINGS.’

Ceir cyfeiriadau i chwedl Tresaith yn yr arddangosfa. Yn ôl sôn, yr oedd gan ryw Frenin o’r Iwerddon saith merch hardd ond trafferthus. Ar ôl colli amynedd gyda’r tywysogesau, fe ddaru’r brenin eu rhoi ar gwch a gadael iddynt fynd gyda’r gwynt. Glaniodd y cwch ar draeth ym Mae Ceredigion, ac yno fe syrthion mewn cariad gyda saith Cymro. Dyma’r chwedl y tu ôl i’r enw Tresaith, sef pentref bach yng Ngheredigion.

Mae Adam wedi cyfuno thema fodern peryglon croesi môr a chwedl Tresaith gan greu saith jar lleuad a’u gollwng i’r môr o Iwerddon. Dilynwyd eu mordaith gyda chymorth Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol yn Aberystwyth. Glaniodd rhai yn Ynys Manaw, eraill cyn belled â’r Alban ac fe lyncodd y môr ambell i grochan arall.

Crëwyd ffilm ddogfen o’r prosiect, sydd i’w weld ynghyd a photiau ac eitemau difyr eraill yn yr arddangosfa yn Storiel.

Yn ogystal â gwaith Adam, cewch weld gwaith gan Marged Pendrell, Meri Wells a Val James hefyd yn yr arddangosfa.

Bydd y gwaith i’w weld yn Storiel tan 11 Tachwedd. Mae Storiel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn o 11yb tan 5yp.