Angen bod yn wyliadwrus o fasnachwyr twyllodrus posib

Dyddiad: 06/09/2017

Yn dilyn adroddiadau am fasnachwyr twyllodrus posib yn gweithredu yng Ngwynedd, mae Safonau Masnach y Cyngor yn cynghori trigolion lleol i fod yn wyliadwrus wrth ddelio â masnachwyr sy'n galw yn eu cartrefi yn cynnig gwaith trwsio ar eu heiddo.

Mae'r math o waith sy'n cael ei gynnig yn amrywio o darmacio, gosod slabiau, a glanhau lleiniau a waliau allanol.

Mae Safonau Masnach y Cyngor yn cynghori trigolion y gallai cyflogi gwasanaethau masnachwyr o'r fath eu gadael heb fawr o opsiynau wneud iawn os ydi gwaith o safon isel. Yn ychwanegol, gall cost ar gyfer y gwaith hwn sy’n aml o safon isel fod yn ofnadwy o uchel.

Cynghorir preswylwyr hefyd na fydd masnachwyr twyllodrus yn aml yn darparu gwaith papur, a byddai hyn yn ei gwneud yn anodd iawn cael gafael ar y masnachwyr. Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon ynghylch unrhyw faterion masnachu twyllodrus yng Ngwynedd, cysylltwch â gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor trwy e-bostio safmas@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch y tîm ar 01766 771000.

Mae rhagor o wybodaeth am Safonau Masnach Gwynedd ar gael yma https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/C%c5%b5n-Iechyd-yr-Amgylchedd-a-Safonau-Masnach/Safonau-Masnach-Cyngor-i-ddefnyddwyr/Safonau-Masnach.aspx