Pont Sarn Glorian ger Ceidio – gweithio i ail-agor y ffordd

Dyddiad: 16/03/2022
pont sarn glorian

Mae Pont Sarn Glorian ger Ceidio ym Mhen Llŷn ar gau i gerbydau a cherddwyr am y tro oherwydd difrod i’w sylfeini.

 Mae Pont Sarn Glorian, sy’n dyddio’n ôl i’r 18fed ganrif, yn cysylltu ardaloedd Sarn Mellteyrn a Dinas gyda ffordd yr A497.

 Daeth y difrod sylweddol yma i’r amlwg yn dilyn archwiliad diweddar o’r bont gan staff peirianyddol Cyngor Gwynedd, fel rhan o raglen waith ychwanegol sgwrio.

 Amlygodd yr archwiliadau fod difrod wedi ei achosi yn sgil effaith sgwrio o dan sylfeini’r bont lle mae llif yr afon yn cael effaith ar y sylfeini dros y blynyddoedd, fel all ddigwydd ar bontydd bwa o’r math ac oed yma. Mae’r difrod angen sylw brys.

 Mae staff y Cyngor yn gweithio’n galed i allu ail-agor y ffordd mor fuan â phosib, ond mae sicrhau diogelwch y cyhoedd yn flaenoriaeth. Mae’n bosib y bydd angen cynnal gwaith mwy hir-dymor yn y dyfodol o ail-adeiladu sylfeini’r bont, ond y nod yn y tymor byr ydi gallu sicrhau ail-agor y ffordd cyn gynted â phosib.

 Yn y cyfamser, rydym yn ddiolchgar i ddefnyddwyr ffordd sy’n dilyn y ffyrdd amgen yn yr ardal ac i bobl leol am eu hamynedd.