E-lyfrau ac E-lyfrau Llafar ar gael am ddim i ddisgyblion Blynyddoedd 3-6 Ysgolion Cynradd Gwynedd

Dyddiad: 03/03/2022
Borrowbox Ysgolion

I nodi Diwrnod y Llyfr, mae Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Gwynedd yn lansio cynnig e-lyfrau ac e-lyfrau llafar i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 6 yn rhad ac am ddim drwy wasanaeth Borrowbox fel rhan o wasanaeth ar gytundeb i ysgolion cynradd y sir.

 

Mae’r cynllun yn defnyddio fersiwn o Borrowbox, sef llyfrgell ddigidol sy’n galluogi defnyddwyr i fenthyg e-lyfrau neu lyfrau llafar i’w darllen neu wrando ar eu dyfais glyfar neu gyfrifiadur. Mae’n cynnwys detholiad o adnoddau yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n addas i blant, felly nid oes modd iddynt lawrlwytho llyfr anaddas neu gyda chynnwys aeddfed.

 

Dywedodd Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd: “Mae galw cynyddol wedi bod am e-lyfrau Cymraeg yn benodol yn sgil y pandemig a’r cyfnodau clo, ac yr ydym yn falch o ymateb i’r galw drwy gynnig dewis eang o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg i blant drwy lyfrgell digidol sydd bob amser ar agor.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd, sydd â chyfrifoldeb dros Lyfrgelloedd Gwynedd: “Rydym yn falch o fedru ehangu’r cynllun pwysig yma drwy’r gwasanaeth llyfrgelloedd ysgolion er mwyn sicrhau fod adnoddau ar gael  ar unrhyw adeg o’r dydd mewn modd hwylus i ddarllenwyr ifanc.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae’r cynllun eisoes wedi bod ar gael i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 ac mae wedi profi’n boblogaidd, felly mae’n braf ei fod wedi cael ei ymestyn hyd at flwyddyn 6 a bod mwy o’r disgyblion yn gallu elwa o’r adnodd defnyddiol a phwysig yma.”

 

Dywedodd Iwan Davies, Pennaeth Ysgol Rhiwlas: “Diolch yn fawr i Wasanaeth Llyfrgelloedd Ysgolion Gwynedd am ymestyn yr adnodd hwn i flynyddoedd 5 a 6.

“Mae disgyblion blwyddyn 3 a 4 eisoes yn defnyddio BorrowBox ac mae’n arf ychwanegol i ddenu plant i ddarllen a gwella eu sgiliau llythrennedd.

“Mae’r broses gofrestru yn rhwydd iawn ac mae’r plant wedi derbyn manylion mewngofnodi drwy’r ysgol.”

I ddefnyddio Borrowbox Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Gwynedd, ewch i https://gwyneddsls.borrowbox.com/ gan fewngofnodi gyda’r manylion a ddarparwyd gan eich ysgol, neu gallwch lawrlwytho’r ap ar ddyfais glyfar drwy’r App Store neu Google Play Store.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach am y gwasanaeth, gallwch e-bostio GLLY@gynedd.llyw.cymru

 

LLUN: Disgyblion o Ysgol Gynradd Rhiwlas yn pori drwy Borrowbox