Nwyddau mislif eco-gyfeillgar ar gael am ddim trwy Lyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 08/03/2021

Oherwydd galw mawr, mae ein stoc nwyddau mislif am ddim wedi darfod.  Rydym yn gobeithio bydd y cynnig hwn ar gael eto’n fuan. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

 

Mae nwyddau mislif ar gael am ddim i’r rhai sydd eu hangen yng Ngwynedd fel modd o daclo tlodi mislif ac i godi ymwybyddiaeth o fuddiannau cynnyrch eco-gyfeillgar.

 

Tra bydd stoc ar gael, mae modd archebu nwyddau mislif gellir eu hailddefnyddio, yn rhad ac am ddim trwy Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd. Mae’n rhan o gynllun ehangach - sydd wedi ei gyllido trwy grant Llywodraeth Cymru - lle mae nwyddau hefyd yn cael eu rhannu gyda merched trwy ysgolion y sir.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion cydraddoldeb:

 

“Mae tlodi mislif yn fater cydraddoldeb yr ydan ni fel Cyngor yn ei gymryd o ddifri.

 

“Mae gallu cael mynediad at nwyddau mislif yn rhywbeth mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol ond i ferched a genod ar incwm isel mae methu fforddio eu prynu yn gallu gwneud iddyn nhw deimlo embaras a chywilydd – a tydi hynny ddim yn iawn.

 

“Rydan ni’n falch iawn felly o fod yn gallu cynnig nwyddau eco-gyfeillgar trwy Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd – mae gwneud cais yn rhwydd iawn trwy wefan y Cyngor. Mae’n rhan o gynllun ehangach lle mae nwyddau hefyd yn cael eu dosbarthu i ferched Gwynedd trwy ysgolion y sir.

 

“Mae hi’n braf iawn hefyd fod y cynllun yn hybu nwyddau mislif ecolegol sy’n well i’r blaned ac yn torri i lawr ar wastraff di-angen fel plastig sy’n anodd iawn ei ailgylchu.”

 

Mae’r nwyddau hyn yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd gwahanol gellir eu trio, o ddillad isaf mislif (period pants), i badiau y gellir eu golchi a’u hail ddefnyddio. Gan fod nifer o’r nwyddau hyn yn gallu bod yn ddrud i’w prynu i gychwyn, ac yn beth drud i’w wneud os nad ydynt yn iawn i chi, mae’r cynllun Nwyddau Mislif am Ddim, yn cynnig ffordd dda iawn i dreialu’r nwyddau hyn i weld pa rai sy’n gweithio orau i chi.

 

 

Oherwydd galw mawr, mae ein stoc nwyddau mislif am ddim wedi darfod.  Rydym yn gobeithio bydd y cynnig hwn ar gael eto’n fuan. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.