Llyfrgelloedd Gwynedd yn ail-agor

Dyddiad: 29/03/2021
Llyfrgell_Library

Yn dilyn cyhoeddiad am lacio cyfyngiadau Covid-19, mae Llyfrgelloedd Gwynedd ar agor i’r cyhoedd trwy drefn apwyntiad ymlaen llaw.

Mae modd i drigolion allu cael mynediad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus a dod i mewn i’r llyfrgell i ddewis llyfrau eu hunain. Mae’r llyfrgelloedd hefyd yn gallu cynnig gwasanaeth argraffu a llungopïo.

Ond er mwyn gallu defnyddio’r gwasanaethau, bydd angen i bawb gysylltu gyda’u llyfrgell i drefnu apwyntiad. Yna, bydd staff y llyfrgell yn trefnu slot 45 munud i ddefnyddio cyfrifiadur neu slot 15 -20 munud ar gyfer dewis llyfrau. 

Er mwyn diogelwch ac i gadw pellter cymdeithasol, bydd slotiau i ddefnyddio cyfrifiaduron ac i ddewis llyfrau yn cael eu cadw ar wahân. Bydd rhaid cysylltu gyda’r llyfrgell i drefnu slot cyfrifiadur hyd yn oed os ydych eisiau defnyddio eich gliniadur eich hun er mwyn gwneud gwaith.

Er mwyn diogelwch staff a chwsmeriaid hefyd, byddwn yn annog pawb sy’n ymweld i ddefnyddio’r diheintydd dwylo wrth ddod i mewn i’r adeilad a bydd gofyn i drigolion fod yn fodlon rhannu eu manylion cyswllt fel rhan o ofynion Olrhain Cysylltiadau, fel amod i ddod i mewn i’r adeilad a defnyddio’r gwasanaeth Llyfrgell.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Lyfrgelloedd:

“Mae pobl Gwynedd wedi gweld eisiau mynd i’w llyfrgell leol yn ystod y cyfyngiadau ac rwy’n siŵr y bydd nifer fawr yn falch iawn o’u gweld yn ail-agor dan drefniadau newydd.

“Wrth gwrs, bydd trefniadau diogelwch yn eu lle i gadw ymwelwyr a staff y llyfrgelloedd yn saff ond mae hyn yn gam pwysig.

“Byddwn yn parhau i gynnig y gwasanaeth clicio a chasglu a gallwch hefyd ofyn am becyn llyfrau wedi’u dewis i chi gan staff y llyfrgell. Mae’r opsiynau hyn wedi profi’n boblogaidd iawn gyda defnyddwyr. 

“Mae’r gwasanaeth hefyd yn parhau i gynnig opsiwn cludo i’r cartref ar gyfer unrhyw un, am ba bynnag reswm,  sy’n methu ag ymweld â’u llyfrgell i gasglu eitemau.”

Mae manylion cyswllt ac oriau agor y Llyfrgelloedd ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn parhau i beidio a chodi dirwyon ac yn adnewyddu llyfrau yn otomatig am y tro, felly nid oes angen i neb boeni am ddychwelyd llyfrau yn hwyr neu o fewn amser penodol.

Cofiwch hefyd bod modd i chi ymaelodi gyda Llyfrgelloedd Gwynedd i fenthyg e-lyfrau ac e-lyfrau llafar yn ogystal ag e-gylchgronau, yn Gymraeg a Saesneg, a hynny yn rhad ac am ddim.