Cwmnïau yn cefnogi Ardal Gwella Busnes Hwb Caernarfon

Dyddiad: 12/03/2021
Logo HWB

Mae busnesau yng Nghaernarfon wedi cefnogi cynnig i barhau ag Ardal Gwella Busnes (AGB) Hwb Caernarfon am dymor arall o 5 mlynedd.

Ar 4 Chwefror 2021, cyhoeddwyd bod Hysbysiadau Pleidlais yn cynnal pleidlais o fusnesau yng Nghaernarfon ynghylch y bwriad i barhau â'r AGB yn y dref. Gofynnwyd i fusnesau bleidleisio a oeddent o blaid neu yn erbyn yr AGB.

Yn ystod y cyfnod pleidleisio, derbyniodd busnesau wybodaeth am y cynnig AGB a thrwy waith caled grŵp o fusnesau lleol a gwirfoddolwyr lleol, hyrwyddwyd y cynnig fel cyfle unigryw i Gaernarfon.

Mae'r canlyniadau'n dangos y derbyniwyd 155 pleidlais gan roi pleidlais o 38%. O'r rhai a bleidleisiodd, pleidleisiodd 65% o'r nifer o blaid a 58% o'r gwerth ardrethol cyfanredol o blaid yr AGB.

O ganlyniad, roedd mwyafrif nifer y busnesau a'u gwerth ardrethol o blaid yr AGB yng Nghaernarfon. Cyhoeddwyd canlyniad y bleidlais yn ddiweddar gan Swyddog Canlyniadau Cynghorau Gwynedd.

Yn dilyn y canlyniad cadarnhaol, dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu Economaidd a'r Gymuned, y Cynghorydd Gareth Thomas:

“Rwy’n falch bod busnesau yng Nghaernarfon wedi gallu defnyddio eu pleidleisiau o dan amgylchiadau mor anodd. Ar hyn o bryd mae ein canol trefi yn wynebu heriau enfawr, a gobeithiwn y bydd y canlyniad cadarnhaol i Hwb Caernarfon yn darparu cyfleoedd ychwanegol i hyrwyddo a dod â buddsoddiad i'r dref. Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda Hwb Caernarfon dros y 5 mlynedd nesaf ”.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am AGB yma: https://llyw.cymru/ardaloedd-gwella-busnes