Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Dyddiad: 07/05/2021

Cyfle i fusnesau a sefydliadau Gwynedd wneud cais

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu Cronfa Adfywio Cymunedol y DU gyda chyllideb o £220 miliwn ar gyfer 2021/22 yn unig.

Gall ardaloedd lleol megis Gwynedd gyflwyno ceisiadau o hyd at £3 miliwn i’r Gronfa gydag awgrym y dylai ceisiadau unigol fod tua £500,000 gyda modd i geisiadau llai dod ynghyd dan arweiniad un partner i ymgeisio am gefnogaeth ariannol.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd:

“Gall grwpiau busnes, grwpiau gwirfoddol neu gymunedol a darparwyr addysg yn cynnwys colegau neu brifysgol ymgeisio am arian o dan y themâu buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol a cymunedau a llefydd yn ogystal â chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth.

“Bydd y Gronfa yn cael ei gweinyddu yn lleol gan y Cyngor ar ran Llywodraeth y DU ac mae angen i ymgeiswyr gyflwyno eu ceisiadau erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener, 28 Mai.”

Mae bwriad gan y Cyngor gynnal sesiwn holi rhithwir ar gyfer darpar-ymgeiswyr rhwng 11:30 a 12:30 ar ddydd Gwener, 14 Mai. Os oes gennych chi ddiddordeb ymuno yn y sesiwn, anfonwch eich manylion ymlaen ar e-bost at CronfaAdfywioCymunedolDU@gwynedd.llyw.cymru

Am fanylion llawn am y Gronfa Adfywio Cymunedol yng Ngwynedd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/CronfaAdfywioCymunedolDU