Casgliadau ailgylchu a gwastraff ardal Meirionnydd

Dyddiad: 25/03/2021

Bydd newid i’r ffordd mae ailgylchu, gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol yn cael ei gasglu yn ardal Meirionnydd o Wynedd er mwyn gwella’r gwasanaeth i bobl leol.

Mae’r newid yn dilyn cyflwyno trefniadau o’r fath yn ardaloedd Dwyfor ac Arfon lle mae trigolion lleol wedi ymateb yn gadarnhaol iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, yr Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am faterion gwastraff  ar Gyngor Gwynedd:

“O ganlyniad i’r drefn newydd, bydd  mwy o amser i’r criwiau casglu gwblhau eu gwaith, ac mae lleihad amlwg wedi bod yn faint o bobl sy’n adrodd am gasgliadau heb gael eu gwneud neu broblemau eraill gyda’u biniau yn ardaloedd eraill o’r sir.

“Mae’r drefn newydd yn golygu diddymu trefn shifft a bydd staff yn gweithio dros bum diwrnod yr wythnos yn hytrach na chwe diwrnod fel y mae ar hyn o bryd. O dan y drefn newydd bydd pob criw yn gyfrifol am gylchdeithiau penodol, fydd eto yn golygu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid.”

Meddai Steffan Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor:

“Mae cyflwyno’r newid hwn hefyd wedi rhoi cyfle i’r Cyngor addasu rhai cylchdeithiau a symud casgliadau arferai fod ar ddydd Sadwrn i ddiwrnod arall. Bydd felly newid yn niwrnod casglu gwastraff ac ailgylchu mewn rhai ardaloedd. Bydd y cartrefi hynny fydd yn gweld newid yn eu diwrnod casglu yn derbyn pecyn drwy’r post i roi gwybod beth fydd y patrwm casglu newydd.

“Byddem yn annog pobl leol i gadw golwg am y llythyr a gwneud yn siŵr eu bod yn deall y newid yn barod at pan fydd y drefn newydd yn cael ei chyflwyno o 12 Ebrill ymlaen. Ni fydd y newid yn effeithio pob tref neu bentref ym Meirionnydd, felly ni fydd pawb yn cael llythyr trwy’r post.”

Fel rhan o’r newid, mae’r Cyngor wedi trefnu casgliadau gwastraff ychwanegol i’r cartrefi hynny fyddai fel arall yn gorfod mynd heb gasgliad bin gwyrdd / sach ddu am fwy na dair wythnos.

Gall trigolion wirio unrhyw newid i’ch casgliadau ailgylchu a gwastraff lleol ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/casglugwastraff neu drwy ‘apGwynedd’ ar eich ffôn glyfar neu ddyfais llechen – bydd y trefniadau newydd i’w gweld ar-lein o 12 Ebrill ymlaen.