Lleoliadau Cyngor yn cau ar draws Gwynedd i warchod y cyhoedd

Dyddiad: 23/03/2020
Morfa Bychan

Mae Cyngor Gwynedd wedi cymryd y penderfyniad i gau lleoliadau ar draws y sir. Mae’r penderfyniad wedi ei gymryd i warchod iechyd y cyhoedd a staff, yn unol â chyngor y Llywodraeth o ran ymbellhau cymdeithasol.

Mae manylion llawn am y gwasanaethau sydd bellach ar gau i’w gweld yma:

 

Toiledau cyhoeddus

Mae holl doiledau cyhoeddus Cyngor Gwynedd ar gau o heno (23 Mawrth 2020).

 

Traethau

Morfa Bychan – mae mynediad parcio a cherbydau i’r traeth bellach ar gau

Abersoch – mae mynediad cerbydau i draeth Abersoch bellach ar gau

Mae pob llithrfa y Cyngor ar gau

Mae holl gonsesiynau gwerthu bwyd a diod ar hyd arfordir Gwynedd wedi ei atal ( gwerthwyr hufen ia ac ati)

 

Harbyrau

Aberdyfi ac Abermaw – pob llithrfa wedi cau a dim cychod yn parcio a lansio am gyfnod amhenodol.

Llithrfa harbwr Porthmadog ar gau.

 

Parciau Gwledig

Parc Padarn – mae’r parc a’r meysydd parcio ger yr Amgueddfa Lechi Cenedlaethol ar gau.

Ardal Y Glyn (lagŵns) ger Parc Padarn ar gau.

Parc Glynllifon – mae’r parc a’r meysydd parcio gerllaw ar gau.

 

Hafan Pwllheli

Mae mynediad i’r pontŵns wedi ei wahardd.

Mae pob llithrfa ar gau a does dim cychod parcio a lansio.

 

Mae manylion am yr holl wasanaethau Cyngor Gwynedd sydd wedi eu heffeithio gan bandemig Covid-19  i’w gweld yma www.gwynedd.llyw.cymru/Coronafeirws