Help i bobl a chymunedau Gwynedd

Dyddiad: 24/03/2020
gofal

Yn sgil effaith y Coronafeirws, mae Cyngor Gwynedd a mudiad Mantell Gwynedd sy'n cydlynu’r maes gwirfodol yn y sir wedi cydweithio i ddatblygu canllaw syml i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

Mae nifer o grwpiau wedi dod ymlaen i wneud cyfraniad allweddol yn eu cymunedau gan gynnig cymorth i drigolion bergus.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd:

“Mae’r ymateb gan grwpiau ac unigolion ar draws Gwynedd wedi bod yn anhygoel ac yn dangos yr ysbryd cymunedol arbennig sydd gennym.

“Diolch i’r holl bartneriaid, trigolion a busnesau sydd yn dod ynghyd i gefnogi trigolion bregus ein cymunedau ni. Mi fydd eu hymdrechion yn gwneud gwahaniaeth go-iawn i fywydau pobl fregus yma yng Ngwynedd yn ystod amser heriol iawn.”

Mae manylion am y cymorth sydd ar gael mewn cymunedau ar draws y sir i’w weld ar wefan y Cyngor - www.gwynedd.llyw.cymru/helpcymunedol ac mae manylion yn cael eu hychwanegu wrth i’r wybodaeth gyrraedd.