Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2020

Dyddiad: 06/03/2020
2020
Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Thema’r ymgyrch eleni yw cydraddoldeb dan yr hashnod #EachforEqual Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod newid yn digwydd. Gyda'n gilydd, gall pob un ohonom helpu i greu byd sy'n gyfartal rhwng y rhywiau.

Mae pobl ar draws y byd yn cael eu annog i greu symbol #EachforEqual efo’u breichiau er mwyn ysgogi eraill ac i wneud diwrnod rhyngwladol y merched yn ddiwrnod i bawb. Mae cydraddoldeb rhywiol yn hanfodol er mwyn i economïau a chymunedau ffynnu.

Mae diwrnod rhyngwladol y merched yn ddigwyddiad byd-eang sy'n dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched – tra hefyd yn galw am y gyflymu’r ymgyrch am gydraddoldeb rhywiol.

Digwyddodd y diwrnod rhyngwladol cyntaf i ferched ym 1911, gyda chefnogaeth dros 1,000,000 o bobl. Heddiw, mae IWD yn perthyn i bob grŵp gyda'i gilydd ym mhobman. Nid yw IWD yn wlad, grŵp na sefydliad penodol.