Diweddariad Coronafeirws (17/3/20)

Dyddiad: 17/03/2020

Rydym eisiau cysuro dinasyddion, mewn cydweithrediad efo’n partneriaid, fod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd i sicrhau llesiant ein cymunedau.

Ar hyn o bryd mae gwasanaethau’r Cyngor yn parhau ar agor. O ganlyniad i gyhoeddiad y Llywodraeth ddoe (Ddydd Llun), fe fyddwn yn asesu’r sefyllfa ac yn rhyddhau manylion pellach yn fuan.

Cyngor y Llywodraeth ydi fod ysgolion yn parhau ar agor ar hyn o bryd. Y neges i rieni ydi, fel yng ngweddill ardaloedd Cymru, y bydd ysgolion yn agor yfory fel yr arfer ac fe fydd y sefyllfa’n cael ei asesu’n gyson.

Mae trigolion a rhieni yn cael eu hannog i ddilyn cyngor ymbellhau cymdeithasol y Llywodraeth ac fe ddylai unrhyw un sy’n profi symptomau ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/