Dathlu buddiannau'r celfyddydau yng Ngwynedd

Dyddiad: 02/03/2020
Canfod y gân

Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol Mawrth i bwysleisio sut gall y celfyddydau fod yn fuddiol i’n hiechyd a’n llesiant.

 

Fe fydd rhywbeth i blesio pawb, gan gynnwys cyrsiau ysgrifennu creadigol, crefftau a sesiynau cerddoriaeth. Fe fydd hefyd arddangosfa gelf yn Oriel Ysbyty Gwynedd drwy gydol y mis. Dyma gyfle hefyd i oedolion a phobl ifanc bregus i ymuno gyda Canfod y Gân, menter newydd i’w hybu i gyd-ganu a mwynhau cerddoriaeth.

 

Mae calendr llawn o weithgareddau ar gael yn fuan ar www.gwyneddgreadigol.com ac ar dudalen Facebook Gwynedd Greadigol. Bydd pob gweithgaredd yn rhoi cyfle i’r unigolion gymdeithasu a gwneud chysylltiadau newydd.

 

Mae’r dathliad hwn yng Ngwynedd yn cael ei hyrwyddo gan Wasanaeth Celfyddydau Cymunedol y Cyngor, fel rhan o gyd-fenter ar draws siroedd gogledd Cymru. Fydd gweithgareddau tebyg yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth.

 

Dywed y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar ran Datblygu’r Economi a Chymuned: “Does dim amheuaeth fod cymryd rhan yn y celfyddydau yn ofnadwy o fuddiol i’n hiechyd a’n llesiant – boed drwy fwynhau sgiliau a dychymyg eraill neu drwy gael cyfle i gymryd rhan ein hunain.

 

“Dw i’n falch fod pobl leol am gael cyfle i dreialu pethau. Dw i’n annog bawb i gymryd golwg ar beth sydd ar gael a chael tro ar rywbeth newydd.”

 

Dengys ymchwil gan arbenigwyr iechyd fod cymryd rhan yn y celfyddydau yn arwain at fuddion i’n llesiant mewn pum ffordd: cysylltu gyda pobl, bod yn fywiog, bod yn sylwgar, dal ati i ddysgu a rhoi i eraill. Mae bwriad hefyd ar dro i gynnal cynllun ymchwil sylweddol gan dreialu model celfyddyd ar bresgripsiwn er iechyd a lles oedolion yng Ngwynedd. Bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn fuan iawn.

 

Am fwy o wybodaeth neu archebu lle ar un o’r sesiynau celfyddydol, ewch ar:  www.gwyneddgreadigol.com

 

Lluniau: Gweithgareddau Canfod y Gân sydd wedi eu cynnal yn y gorffennol.