Cyngor Gwynedd yn galw ar holl asiantaethau llety-gwyliau i gau

Dyddiad: 25/03/2020

Heddiw (25 Mawrth 2020) fe ysgrifennodd Arweinydd y Cyngor y Cynghorydd Dyfrig Siencyn at holl asiantaethau llety gwyliau yng Ngwynedd i ofyn wrthynt gau yn syth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Siencyn: “Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail oherwydd Coronafeirws Cofid-19, ac er gwaetha’r canllawiau clir gan ein Llywodraethau, mae rhai asiantaethau’n dal i fod yn cynnig llety ar gael yng Ngwynedd.

 

“Mae fy neges i’r asiantaethau llety gwyliau yng Ngwynedd yn glir - os nad ydych wedi gweithredu eto, rwy’n erfyn arnoch i gau yn syth er mwyn rhwystro lledaeniad y feirws, lleihau effaith posib ymwelwyr ar bobl Gwynedd a’n gwasanaethau iechyd a gofal lleol sydd eisoes o dan bwysau sylweddol.

 

“Bydd y cyfnod ar gau i’w adolygu ar sail cyngor y Llywodraeth.”

 

Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi cau ei holl atyniadau; mae wedi cau neu efo mynediad cyfyngedig at nifer o draethau, llwybrau, slip-ffyrdd a harbyrau. Mae pob atyniad Cadw, yr Amgueddfa Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri a holl brif atyniadau eraill yr ardal wedi eu cau. Dim ond siwrnai hanfodol ddylai gael eu gwneud i’r ardal.

 

Mae mwy o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau ar wefan Llywodraeth Cymru  a Chyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/BusnesCovid19