Taith o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor hefo barddoniaeth

Dyddiad: 19/03/2019
TeithiauTywysCelfGwanwyn2019Terfynol

Bydd taith tywys yn cael ei gynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor ar y cyd hefo Adran Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor y penwythnos yma.

 

Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

 

Bydd y teithiau arbennig yma’n cael eu harwain gan yr Athro Helen Wilcox o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth ac yn cynnwys darlleniadau o farddoniaeth perthnasol i’r lluniau yn ogystal a barddoniaeth newydd.

 

Mae’r teithiau tywys yma yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

 

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar ddydd Sadwrn, 23 Mawrth o 11am-12.30pm.

 

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru