Sesiwn Galw Mewn Wythnos Fawr Bangor

Dyddiad: 28/03/2019
Bangor_Delwedd

Dydd Mawrth, 2 Ebrill

5pm – 7.30pm

Yn coLab, Pontio, Bangor

Mae LDA Design wedi cael eu penodi gan Gyngor Gwynedd i ddatblygu Prif Gynllun (‘masterplan’) i Fangor. Bwriad y Cynllun ydi cynnig gweledigaeth glir ar gyfer twf y ddinas i’r dyfodol gan sicrhau fod unrhyw gynlluniau posib yn sensitif i gymeriad Bangor.

Mae’r Cyngor eisoes mewn cyswllt efo cynrychiolwyr, ar draws pob agwedd yn y ddinas, sydd yn cymryd rhan mewn gweithdai yn ystod yr wythnos. Mae’r trefnwyr hefyd yn awyddus i drigolion a pherchnogion busnes lleol ddod draw i rannu eu gwybodaeth am yr ardal a syniadau ar sut i siapio twf y ddinas mewn sesiwn galw i mewn agored nos Fawrth, 2 Ebrill rhwng 5pm a 7.30pm. Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal yn coLab yn Pontio, Bangor.

Bwriad y gwaith ar hyn o bryd ydi datblygu cynllun hir-dymor i’r dyfodol, gan ganolbwyntio  ar adnabod heriau a gwireddu datrysiadau ar gyfer materion yn ymwneud â symudedd, mannau agored, treftadaeth, yr amgylchedd adeiledig a defnydd tir. Dyma eich cyfle i siapio dyfodol Bangor.