Sblash o liw ym Menygroes

Dyddiad: 13/03/2019
Penygroes
Bydd rhai ohonoch sydd wedi ymweld a phentref Penygroes yn ddiweddar wedi sylwi bod lluniau lliwgar i’w gweld ar rai adeiladau penodol. Dyma ffrwyth gwaith prosiect boblogaidd a chyffrous wedi’i arwain gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd mewn cydweithrediad gyda chynllun prosiect Treftadaeth Di-Sylw. 

 

Nod y cynllun oedd cynnwys pobl ifanc y Dyffryn mewn gweithgareddau hamdden creadigol a fyddai’n ysgogi cyfranogiad, codi ymwybyddiaeth o’u hanes a’u treftadaeth, a’u cyflwyno i sgiliau a syniadau newydd, tra’n mwynhau peintio murluniau yn steil graffiti ar waliau rhai o adeiladau Penygroes.

Dywedodd Barry Alan Williams o Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd: “Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi bod yn brysur yn darparu gweithgareddau i bobl ifanc y Dyffryn ac fel rhan o weithgareddau ‘Sblash’ diweddar, trefnwyd i‘r artist graffiti adnabyddus, Andy Birch ddod i weithio gyda’r bobl ifanc.

“Cawsom ddeuddydd gwych o weithgareddau celf lle roedd Andy yn gweithio gyda’r bobl ifanc i greu gyda dehongliadau trawiadol o chwedlau a hanes lleol ar adeiladau arwyddocaol yn y pentref. Roedd Grŵp Treftadaeth Di – Sylw dan ofal Jade Owen yn rhan o’r gweithgareddau hefyd ac mae’r cynllun hwn sy’n cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn gweithio gyda phobl ifanc i gynyddu eu ymwybyddiaeth o’u hanes a’u diwylliant.”

Meddai’r Cynghorydd lleol Judith Humphreys: “Bu’r Grwp Llywio Gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc Dyffryn Nantlle, grŵp sy’n cynnwys cynrychiolwyr o fudiadau a sefydliadau lleol yn cynorthwyo i hwyluso’r gweithgarwch a chafwyd cefnogaeth a chymorth Antur Nantlle a’r Llyfrgell ym Mhenygroes ynghyd â Chanolfan Hamdden Plas Silyn i ddefnyddio waliau’r adeliadau hynny ar gyfer y gwaith celf.

“Mae’r gweithgareddau celf gyda dehongliadau trawiadol o chwedlau a hanes lleol ar adeiladau arwyddocaol yn y pentref ac fe fyddwch yn gweld lluniau yn darlunio chwedl Blodeuwedd, a hanes cyfoethog y diwylliant chwarelyddol yn Nyffryn Nantlle.”

LLUNIAU: Roedd nifer o bobl ifanc Dyffryn Nantlle yn rhan o’r gweithgareddau ‘Sblash’ diweddar