Rhybuddion sgamiau offer teleofal

Dyddiad: 04/03/2019
Teleofal_Telecare

Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o sgamiau ffôn posibl gan unigolion sy'n honni bod gwerthu offer teleofal.

Mae’r Cyngor yn ymwybodol o gwynion o siroedd cyfagos gyda rhai trigolion yn dweud eu bod wedi derbyn galwadau annisgwyl gan unigolion yn gwerthu offer teleofal, ac yn gofyn am fanylion banc personol dros y ffôn. Ni fyddai Cyngor Gwynedd fyth yn cysylltu a phreswylwyr Gwynedd i geisio gwerthu offer, mae’r offer yn cael ei ddarparu ar sail angen a hunangyfeiriad.

Mae'r Cyngor Gwynedd yn annog preswylwyr i beidio â darparu manylion banc i unrhyw un, oni bai eu bod yn gwbl fodlon bod yr unigolyn sy'n gofyn am y wybodaeth yn ddilys ac yn gweithio i sefydliad dilys. 

Mae'r Cyngor hefyd yn atgoffa pobl am gynllun Prynu gyda Hyder Gogledd Cymru, a sefydlwyd mewn ymateb i bryderon am fasnachwyr twyllodrus. Mae'r cynllun yn darparu rhestr o fusnesau lleol i ddefnyddwyr, sydd wedi rhoi eu hymrwymiad i fasnachu'n deg.

Mae pob busnes a restrir wedi cael cyfres o archwiliadau manwl cyn cael ei gymeradwyo fel aelod o'r cynllun. Prynu gyda Hyder yw'r cynllun mwyaf o'i fath yn genedlaethol ac mae'n parhau i ehangu ei gwmpas daearyddol.

Mae Teleofal neu Technoleg Gynorthwyol yn cynnig sicrwydd fod cymorth gerllaw os oes ei angen. Mae'n gallu bod o gymorth i leihau risgiau o fewn eich cartref gan eich galluogi i fyw bywyd annibynnol. Mae'r system Teleofal yn gweithio drwy ddefnydd o amryw o sensoriaid yn y cartref sydd yn anfon neges uniongyrchol i'r ganolfan fonitro pe byddai argyfwng. Mae amrywiaeth o offer ar gael, gan gynnwys botwm sbardun a synhwyrydd mwg.