Cynllun lliniaru llifogydd Abermaw - digwyddiad galw heibio

Dyddiad: 18/03/2019

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal digwyddiad galw-heibio cyhoeddus yn Theatr y Ddraig, Abermaw ar 25 Mawrth 2019 i egluro'r opsiynau sydd ar gael i reoli llifogydd yn ardal Promenâd y Gogledd y dref.

 Mae’r digwyddiad, a fydd ar agor rhwng 2pm a 7pm, yn rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd a pherchnogion busnesau lleol i ddysgu mwy am sut mae’n debygol y gallai llifogydd effeithio ar y rhan yma o’r dref rwan - ac yn y dyfodol. Bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi’r cyfle i drigolion i leisio eu barn ynghylch sut y dylai hyn gael ei reoli.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Yn ogystal â bod yn gyfle i sgwrsio gyda swyddogion perthnasol o Gyngor Gwynedd, bydd aelodau o’r cyhoedd hefyd yn medru cofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru wrth fynychu’r digwyddiad.

“Felly, os ydych yn eiddgar i ddysgu mwy am y gwaith y byddem yn ei wneud, plîs cymerwch yr amser i ddod draw ac i siarad gyda’n tîm dros baned.”

Gofynnir i aelodau o’r cyhoedd sydd á chwestiynau cyn y digwyddiad i gysylltu gyda Lisa Goodier o Gyngor Gwynedd drwy e-bost: lisagoodier@gwynedd.llyw.cymru neu ar y ffôn: 01286 679591 neu 07824321795 neu ymweld a’r dudalen Facebook ‘Cynllun Lliniaru Llifogydd y Bermo’.