Ysgol Ardudwy – diweddariad yn dilyn difrod storm ddiweddar

Dyddiad: 22/03/2018

Mae’r gwaith ar ddiogelu toeau Ysgol Ardudwy yn dilyn difrod sylweddol iddynt yn y tywydd stormus ar ddechrau’r mis yn bwrw ymlaen. Y nod yw diogelu’r toeau yn y lle cyntaf fel bod y safle’n ddiogel i’r disgyblion a’r staff ddychwelyd.

Wedi diogelu’r toeau, bydd gwaith yn mynd rhagddo wedyn fesul ardal i ail-doi’r rhan fwyaf o’r ysgol yn ei dro, a thra bod y gwaith yma’n cael ei wneud bydd yr ysgol yn gweithredu fel arfer.

O’r cychwyn mae pawb wedi bod yn gweithio tuag at gael y disgyblion a’r staff yn ôl ar safle’r ysgol ar ôl gwyliau’r Pasg, ond mae’r gwaith cychwynnol wedi adnabod yr angen am ddatrysiadau technegol gwahanol, penodol ar gyfer gallu codi sgaffald i fynd at rai rhannau penodol o’r adeiladau.

Mae hyn yn golygu y bydd angen ychydig mwy o amser i ddiogelu’r toeau nag a obeithiwyd yn wreiddiol, ac felly ni fydd adeilad yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion a staff tan ddydd Llun, 23ain Ebrill. Bydd trefniadau addysgu dros-dro ar gyfer y disgyblion yn parhau nes bod adeilad yr ysgol yn ail-agor.

Yn ystod y cyfnod tra bod yr ysgol wedi bod ar gau, mae’r disgyblion wedi cael eu haddysg ar bum safle gwahanol yn yr ardal ac mae’r trefniadau hyn wedi profi’n llwyddiannus iawn. Bydd yr un trefniadau’n parhau yn ystod pythefnos cyntaf Tymor yr Haf.