YSGOL ARDUDWY – DIWEDDARIAD

Dyddiad: 12/03/2018

Mae’r trefniadau ar gyfer addysg disgyblion Ysgol Ardudwy yn dilyn y storm yr wythnos diwethaf sydd wedi difrodi’r  ysgol yn mynd rhagddo. Heddiw (12/3/18) mae disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 wedi dechrau ar eu gwersi yn yr Hen Lyfrgell yn Harlech a Choleg Meirion Dwyfor yn Nolgellau.

O ddydd Mercher ymlaen bydd disgyblion Blwyddyn 9, sydd yn gweithio tuag at eu hasesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 3 yn cael eu dysgu o hyn ymlaen yn Theatr y Ddraig yn Y Bermo bob dydd.

Bydd disgyblion Blwyddyn 7 a Blwyddyn 8 yn cael eu dysgu am yn ail diwrnod ar safle Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog. Bydd yr ysgol yn anfon manylion llawn am y trefniadau ar gyfer rhieni  Blynyddoedd 7-9 yfory.

Bydd yr ysgol yn gosod gwaith i ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 am y ddyddiau nad ydynt yn yr ysgol.

Oherwydd y difrod a’r gwaith angenrheidiol i ddiogelu’r safle a chynnal gwaith atgyweirio, ni fydd yn bosib ail-agor adeilad yr ysgol tan ar ôl gwyliau’r Pasg.