Trefniadau ar gyfer Ysgol Ardudwy yn dilyn storm diweddar

Dyddiad: 15/03/2018

Yn dilyn difrod sylweddol i doeau adeiladau Ysgol Ardudwy yn Harlech yn ystod y tywydd stormus diweddar, mae disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 yn cael addysg lawn amser yn hen adeilad y llyfrgell yn Harlech a safle Dolgellau, Coleg Meirion-Dwyfor. Mae disgyblion Blwyddyn 9 yn cael eu haddysg yn Theatr y Ddraig yn Y Bermo.

Mae disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 yn cael eu haddysgu bob yn ail ddiwrnod ar safle Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ar hyn o bryd. Yn ychwanegol at hynny, mae’r ysgol wedi gallu trefnu diwrnod ychwanegol o ddarpariaeth  yng Nghanolfan Hamdden y Pafiliwn yn Y Bermo i ddisgyblion Blwyddyn 7 ar ddydd Mercher, 21 Mawrth a Blwyddyn 8 ar ddydd Iau, 22 Mawrth. Golyga hyn y gall gweithgareddau Addysg Gorfforol a chyfarwyddyd Cymorth Cyntaf gael eu hychwanegu i addysg y disgyblion yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gwaith i ddiogelu toeau adeiladau Ysgol Ardudwy yn bwrw ymlaen ac mae pawb yn gweithio tuag at y disgyblion yn gallu dychwelyd i’r safle ar ol gwyliau’r Pasg.