Trefniadau ar gyfer Ysgol Ardudwy yn dilyn difrod storm diweddar

Dyddiad: 08/03/2018

Yn dilyn difrod sylweddol i doeau adeiladau Ysgol Ardudwy yn Harlech yn ystod y tywydd stormus diweddar, mae gwaith brys wedi ei gynnal dros y dyddiau diwethaf i sicrhau parhad addysg y disgyblion.

Oherwydd y difrod a’r gwaith angenrheidiol i ddiogelu’r safle a chynnal gwaith atgyweirio, ni fydd yn bosib ail-agor adeilad yr ysgol tan ar ôl gwyliau’r Pasg. Ond yn y cyfamser, mae’r ysgol a Chyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio i roi trefniadau amgen yn eu lle, gan flaenoriaethu disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 sydd yn wynebu arholiadau allanol.

Mae gwaith wedi’i osod gan yr ysgol i’r disgyblion hyn yr wythnos hon ac o ddydd Llun, 12 Mawrth bydd y disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 yn cael eu hail-leoli yn hen adeilad llyfrgell a chlwb ieuenctid Harlech ac yng Ngholeg Meirion-Dwyfor (Dolgellau) dros dro am y pythefnos nesaf. Bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni pob disgybl yfory (dydd Gwener) i roi manylion llawn am y trefniadau hyn. Mae gwaith pellach yn cael ei wneud i sicrhau trefniadau addysg ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 7-9.

Yn dilyn y storm a ddifrododd rhannau helaeth o do Ysgol Ardudwy yr wythnos diwethaf mae llawer o waith wedi digwydd i asesu’r difrod a chynllunio ar gyfer adfer y to. Wedi archwilio manwl, daeth yn amlwg fod y safle’n beryglus iawn a bod gwaith mawr i’w wneud cyn y gellid ail-agor adeilad yr ysgol.

Y nod cyntaf fydd sefydlogi’r to i’w wneud yn ddiogel, ail agor adeilad yr ysgol ac yna gweithio ar aildoi pob rhan yn ei dro.