Diwrnod Rhyngwladol y Merched – dathlu cyfraniad merched Gwynedd

Dyddiad: 07/03/2018
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi fideo ar Ddydd Rhyngwladol y Merched (8 Mawrth) i ddathlu ac i amlygu cyfraniad merched Gwynedd i’r sir, i Gymru a thu hwnt.

Y gobaith yw y bydd y fideo, a fydd i’w weld ar gyfrifon Twitter (@CyngorGwynedd) a Facebook (CyngorGwyneddCouncil), yn ysgogi trafodaeth am gyfraniad merched Gwynedd i’n cymdeithas dros y canrifoedd.

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd y Cyngor yn annog pobl y sir i rannu manylion drwy gyfryngau cymdeithasol am y merched hynny o’r sir sydd wedi eu hysbrydoli, gan ddefnyddio’r hashnod #MerchedGwynedd

Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Dros y canrifoedd, mae merched wedi gwneud cyfraniad aruthrol i’n cymdeithas, ond yn aml iawn nid ydi’r straeon amdanynt wedi cael lle teilwng yn ein hanes.

“Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn gyfle i ddathlu cyfraniad cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleiddydol merched, ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i barhau i frwydro dros gwir gydraddoldeb.

“Man cychwyn yn unig ydi’r fideo sydd wedi ei chynhyrchu i gychwyn y sgwrs. Ein gobaith ydi y bydd hyn yn annog pobl Gwynedd i ddathlu cyfraniad y merched rheini sydd wedi eu hysbrydoli.”