Diwrnod Agored efo'r Gymdeithas Ymlusgolegol yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell Prifysgol Bangor

Dyddiad: 27/03/2018

Bydd Casgliadau Hanes Natur Prifysgol Bangor ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Sadwrn, 14 Ebrill 2018 rhwng 11am a 3pm.

Bydd cyfle i weld Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, sydd ddim fel arfer ar agor i’r cyhoedd, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid sydd i’w gweld yno. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr fydd ar gael, a bydd yna hefyd cornel gweithgareddau i blant o bob oedran.

Mae’r digwyddiad yma wedi cael ei drefnu ar y cyd hefo Cymdeithas Ymlusgolegol y Brifysgol a bydd cyfle i weld a gafael mewn nadroedd ac anifeilid byw eraill ar y dydd.

Bwriedir gwella mynediad i gasgliadau amgueddfeydd cudd y Brifysgol ac mae’n rhan o waith Storiel mewn partneriaeth a Phrifysgol Bangor. Bydd y digwyddiad yma’n rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Lleolir Adeilad Brambell dros ffordd i archfarchnad ASDA ym Mangor ac mae cyfeiradau ar gael ar y gwefan http://www.bangor.ac.uk/tour/MapLleoliad.pdf