Diwedd ar dreial gorfodaeth stryd

Dyddiad: 08/03/2018

Mae Cyngor Gwynedd a chwmni Kingdom Services Group wedi cyhoeddi fod y treial gorfodaeth stryd yn y sir wedi gorffen yn gynt na’r bwriad gwreiddiol, a hynny drwy gytundeb ar y cyd. Mae hyn yn golygu na fydd swyddogion gorfodaeth Kingdom yn gweithredu yng Ngwynedd o hyn ymlaen.

 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Griffith: “Mae pobl leol wedi bod y glir eu bod am i’r Cyngor ddwysau eu hymdrechion i ddelio gyda throseddau amgylcheddol fel taflu sbwriel a baw cwn.

 

“Fel rhan o’r ymdrechion i ymateb i’r neges yma, cytunodd y Cyngor i gynnal treial 12-mis gyda chwmni preifat i gynnal gwaith gorfodaeth ychwanegol ar ein rhan.

 

“Yn anffodus, oherwydd nifer o faterion gweithredol, fe gafodd y treial gyda Kingdom ei atal dros dro yn fuan. Yn dilyn trafodaethau gyda’r cwmni, mae Kingdom wedi cymryd penderfyniad masnachol i ddiweddu’r bartneriaeth gyda’r Cyngor.

 

“Er y penderfyniad i beidio bwrw ymlaen gyda’r treial gyda Kingdom, fe all trigolion fod yn hyderus fod tîm mewnol Gorfodaeth Stryd y Cyngor yn parhau i fod yn monitro strydoedd Gwynedd. Fe all unrhyw un sy’n cael ei ddal yn gwrthod glanhau ar ôl eu ci neu yn taflu sbwriel ddisgwyl derbyn dirwy yn y fan a’r lle o £100.”

 

Gall aelodau’r cyhoedd sydd am adrodd am droseddau amgylcheddol yng Ngwynedd wneud hynny ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/amgylchedd, neu gysylltu gyda Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd yn uniongyrchol, drwy e-bostio gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

 

Bydd adroddiad ar y penderfyniad i beidio bwrw ymlaen gyda’r treial gyda Kingdom yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Cyngor perthnasol yn y dyfodol agos.