Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Pi

Dyddiad: 26/03/2018
YsgolDyffrynNantlle

Yn ddiweddar, fe wnaeth disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle gynnal amrywiol weithgareddau mathemategol i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pi.

 

Fel rhan o’r dathliadau, mae mathemategwyr drwy’r byd yn cynnal nifer o weithgareddau ym mis Mawrth i gydnabod y rhif arbennig hwn. Dewisir dyddiad o gwmpas 14 Mawrth, gan fod rhif Pi - 3.14 - yn debyg i’r dyddiad Mawrth 14eg ar y ffurf Americanaidd o ddynodi dyddiad.

 

Mi oedd blwyddyn saith Ysgol Dyffryn Nantlle eleni yn frith o weithgareddau a chystadlaethau - rhai’n adrodd Pi i nifer fawr o leoedd degol, eraill yn creu poster i egluro hanes a chefndir Pi ac eraill yn llunio cylchoedd gyda chwmpawd yn yr amser cyflymaf.

 

Uchafbwynt y dathliadau oedd y gadwyn enfawr a luniwyd gan y disgyblion. Cadwyn wedi ei chreu o ddolennau lliw oedd hon gyda phob dolen yn cynrychioli digid o sero i naw. Erbyn y diwrnod roedd y gadwyn wedi cyrraedd mil o ddolennau. Mawr ddiolch i bawb a gyfrannodd yn enwedig i’r criw arbennig hwnnw fu mor weithgar yn gwirio ac yn gwneud y paratoadau terfynol ar gyfer y diwrnod mawr. 

 

Fe ddaeth y Cynghorydd Judith Humphreys, sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd i ymuno gyda’r hwyl ac i gynorthwyo gyda’r gwobrwyo.

 

Roedd y disgyblion llwyddiannus yn cynnwys:

 

Cofio Pi i nifer fawr o leoedd degol

1. Osian  Llyfni Williams (90 digid)

2. Emma Carter (80 digid)

3. Cai Hughes (70 digid)

 

Llunio pum cylch gyda chwmpawd yn yr amser cyflymaf

1. Darcey Powis-Griffith (8.8 eiliad)

2. Dafydd Turner (9.3 eiliad)

3. Ffion Morris-Dunn (14 eiliad)

 

Poster yn sôn am Pi

1. Lois Meleri Jones

2. Llio Roberts

3. Bethan Foulkes 7Y

 

Cyfraniad sylweddol i’r achlysur

Emma Carter, Lia Evans, Llio Hughes-Evans, Darcey Powis-Griffith ac Elen Williams.

 

LLUN: Rhai o’r disgyblion fu’n cymryd rhan gyda Chynghorydd Gwynedd dros Benygroes, Judith Humphreys