Dalgylch y Berwyn

Dyddiad: 29/03/2018

Ar ddydd Mawrth, 10 Ebrill 2018, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried argymhelliad i weithredu ar y cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Cyfrwng Cymraeg, statws Cymunedol, ar safle presennol Ysgol y Berwyn i agor ar 1 Medi 2019. Daw hyn yn dilyn cynnal cyfnod gwrthwynebu ar gynnig i ad-drefnu ysgolion yn nalgylch y Berwyn rhwng 26 Chwefror a 26 Mawrth 2018. 

 

Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhelliad hwn,  bydd y Cyngor yn symud ymlaen i gam nesaf y prosiect, sef sefydlu’r ysgol fel endid, a hynny yn gyntaf drwy sefydlu corff llywodraethu cysgodol yn ystod tymor yr haf 2018.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch y Berwyn. Mae’r buddsoddiad o £10.27 miliwn sydd wedi ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, am sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle modern sy’n darparu amgylchedd ddysgu sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

 

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 10 Ebill i drafod y mater. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet