Caffi Storiel yn ail-agor

Dyddiad: 15/03/2018
Caffi

Bydd Caffi Storiel ym Mangor yn ail-agor o ddydd Mawrth, 27 Mawrth.

Mae’r lleoliad poblogaidd wedi bod ar gau tra bod gwaith uwchraddio yn cael ei gwblhau. Wrth ail-agor ar ei newydd wedd, bydd Caffi Storiel yn cynnig bwydlen newydd gyda byrbrydau, cacennau, te a choffi yn ogystal a dewis o ddiodydd oer.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddiwylliant,: “Mae Storiel wedi datblygu i fod yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr i’r ardal ers iddo agor yn 2016.

“Gan arddangos gwaith celf amrywiol, arddangosfeydd sy’n adrodd stori Gwynedd ar draws y canrifoedd yn ogystal â chynnal gweithgareddau hwyliog a niferus i drigolion, mae’n denu ymwelwyr o bob oed.

“Rydan ni’n falch iawn y bydd y caffi yn ail-agor i’r cyhoedd yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd Caffi Storiel yn rhywle i bobl leol ac ymwelwyr gael cyfle i ymlacio a chael pryd o fwyd a phaned fel rhan o’u hymweliad.”

Bydd y caffi ar agor o 11am tan 4pm o ddydd Mawrth i Sadwrn (dyddiau agor Storiel).