Agor y gist – grantiau ar gael i gymunedau trwy Gist Gwynedd

Dyddiad: 27/03/2018

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau refeniw a chyfalaf Cist Gwynedd a fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau a fyddai’n gwella safon bywyd i drigolion a chymunedau’r sir.

 

Mae grant Gronfa Datblygu Gwirfoddol Cist Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ariannol o hyd at £10,000 i gefnogi gwirfoddolwyr a gwella safon bywyd trigolion Gwynedd.

 

Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau o hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig a grantiau bychan o £300 i Eisteddfodau lleol yng Ngwynedd. 

 

Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer y cronfeydd yma ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/cronfadatblygugwirfoddol

 

Mae Cist Gwynedd hefyd yn gweinyddu Cronfa Cist Cymunedol - oedd yn arfer cael ei galw yn Sportlot - yng Ngwynedd.  Mae’r gronfa yma yn cynnig grantiau o hyd at  £1,500 i grwpiau chwaraeon, cymunedol a ffitrwydd, ar gyfer prosiectau sy’n arwain at fwy o bobl yn cymryd rhan, a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Mae’r ffurflen gais a chanllawiau ar gael ar-lein ar wefan Chwaraeon Cymru:

http://sport.wales/communitychest - cliciwch ar y botwm “Ymgeisio Ar-Lein” gwyrdd.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ap Iago, Aelod Cabinet ar Gyngor Gwynedd: “Mae grantiau Cist Gwynedd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr lleol. Dyma gyfle i’n trigolion wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau.”

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Gwirfoddol a Chronfa’r Degwm ydi 30 Ebrill a 30 Mehefin, 2018.

 

Y dyddiadau cau ar gyfer Cronfa Cist Cymunedol (Sportlot) ydi:  5 Ebrill, 11 Mehefin, 6 Medi, 5 Tachwedd, 2018 a 10 Ionawr 2019.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda swyddfa Cist Gwynedd ar 01286 679 153, neu drwy e-bostio: CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru