Ysgolion a lleoliadau addysg eraill yn cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth

Dyddiad: 15/03/2017

Mae dwy o ysgolion Gwynedd wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrwyo. 

Derbyniodd staff Ysgol Morfa Nefyn ac Ysgol Cae Top, Bangor dystysgrif a gair o longyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn digwyddiad a gynhaliwyd ar 9 Mawrth.

Roedd y gwobrau yn cydnabod y 28 o ysgolion, colegau a lleoliadau eraill y barnwyd eu bod yn rhagorol ar gyfer un o’r barnau cyffredinol neu’r ddwy farn gyffredinol ar gyfer perfformiad presennol a rhagolygon gwella yn y flwyddyn academaidd 2015-2016.

Dywed Meilyr Rowlands, “Mae’n bwysig dathlu’r rhagoriaeth a gyflawnir gan waith caled ac ymrwymiad mewn addysg yng Nghymru.  Gall cydnabod a rhannu’r rhagoriaeth hon helpu i ysbrydoli gwelliant yn yr ystafell ddosbarth ac, yn yr ysbryd hwn, mae Estyn wedi cyhoeddi llyfryn byr yn tynnu sylw at rai o nodweddion llwyddiannus y 28 o ysgolion a darparwyr addysg eraill a gyflawnodd ragoriaeth yn ystod arolygiadau 2015-2016.”