Sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud yn etholiadau mis Mai

Dyddiad: 31/03/2017

Sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud yn etholiadau mis Mai

Bydd yr etholiadau lleol yn cael eu cynnal ar ddydd Iau 4 Mai 2017, ac mae angen i unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio wneud hynny erbyn 13 Ebrill.

Meddai Dilwyn Williams, Swyddog Cofrestru Etholiadol Cyngor Gwynedd: “Mae’r etholiadau yn gyfle i chi gael dweud eich dweud ar bwy ddylai eich cynrychioli ar Gyngor Gwynedd neu ar eu cyngor cymuned, tref neu ddinesig.

“Er mwyn gallu pleidleisio yn etholiadau, mae angen i unrhyw un sydd heb gofrestru’n barod wneud hynny. Mae’r broses gofrestru’n un gyflym a hawdd, ond mae angen i unrhyw un sydd heb gofrestru hyd yma i wneud hynny erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau, 13 Ebrill.”

Er mwyn cofrestru i bleidleisio, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ffonio Gwasanaeth Etholiadau Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 erbyn dydd Iau 13 Ebrill. I wneud cais am bleidlais bost neu bleidlais procsi, cysylltwch â’r Cyngor ar 01766 771000, neu e-bostiwch: etholiad@gwynedd.llyw.cymru - rhaid i geisiadau am bleidleisiau post gael eu gwneud erbyn 18 Ebrill a cheisiadau am bleidleisiau procsi eu gwneud erbyn 25 Ebrill.