Pont droed ar fin ail-agor yn Ninas Mawddwy

Dyddiad: 14/03/2017
Dolybont

Y piler y bydd y bont droed newydd yn eistedd

Pont droed ar fin ail-agor yn Ninas Mawddwy

Mae gwaith bron wedi'i gwblhau i osod pont droed newydd a fydd yn golygu ail-agor llwybr poblogaidd yn Ninas Mawddwy.

 Mae pont Dolybont dros Afon Ddyfi yn Ninas Mawddwy wedi bod ar gau ers tua dwy flynedd oherwydd ei gyflwr. Ond gyda phecyn ariannol wedi ei sicrhau, mae gwaith yn symud ymlaen yn dda i osod pont droed newydd a fydd yn agor i'r cyhoedd yn ystod yr wythnosau i ddod. Mae'r prosiect wedi cael ei gwblhau mewn dau gymal – gosod piler newydd a osodwyd hydref diwethaf a chyda'r tywydd gaeafol yn esmytho, bydd y gwaith rwan yn cael ei gynnal i osod y bont newydd sydd wedi cael ei greu gan y Cwmni gwaith haearn Brunswick o Gaernarfon.

 Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar lwybrau troed:

 "Mae'r bont Dolybont yn cysylltu nifer o lwybrau troed poblogaidd yn ardal Dinas Mawddwy ac rydym yn falch iawn y bydd gwaith i osod pont droed newydd yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae'n adnodd lleol pwysig, ac rwyf yn ddiolchgar i Gyngor Cymuned Maddwy a chwmni cymunedol Nod Glas Cyf am ddangos yr ymrwymiad lleol i wireddu'r prosiect.

 "Wedi'i leoli ychydig gannoedd o fetrau o'r pentref ei hun, mae gwaith wedi cael ei gwblhau i osod biler y bydd y bont droed newydd yn eistedd arni, gyda’r llwybr ei hun yn agor i'r cyhoedd yn y dyfodol agos iawn."

 Mae’r Cynghorydd Sir lleol ar gyfer ward Corris / Mawddwy, John Pughe Roberts yn falch iawn o weld y gwaith yn mynd rhagddo'n dda.

 Meddai: "Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd wedi bod yn rhan o sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect pwysig hwn ar gyfer yr ardal. Mae'r bont yn cysylltu â nifer o lwybrau yn yr ardal.

 "Bydd ailagor y llwybr yn sicr o fudd i drigolion lleol i fwynhau, yn ogystal ag ymwelwyr â'r ardal yn edrych i fwynhau cefn gwlad gwych sydd gennym yn lleol a gobeithio y bydd yn rhoi hwb i'r economi leol."

 Mae’r bont Dolybont newydd wedi cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd, grant Gwella Hawliau Tramwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cymuned Mawddwy a Chwmni Nod Glas