Llwyddiant i Ysgol Cefn Coch mewn gwobrau ffilm ledledy DU

Dyddiad: 22/03/2017
CefnCoch22

Disgyblion a staff o Ysgol Cefn Coch gyda Lizo Mzimba ac Eleanor Matsuura

Llwyddiant i Ysgol Cefn Coch mewn gwobrau ffilm ledledy DU

Mae disgyblion o Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth wedi ennill un o brif gategoriau yng Ngwobrau Into Ffilm 2017.

Cafodd y disgyblion eu cydnabod am eu ffilm ‘Ysbryd’ mewn seremoni carped coch llawn sêr yn Llundain, a fynychwyd gan enwogion o'r diwydiant ffilm. Daeth y ffilm i’r brig yn y gystadleuaeth ar gyfer y ffilm fyw orau i blant hyd 12 oed.

Mae'r gwobrau, sy'n talu teyrnged i fyfyrwyr rhagorol  5 a 19 oed sydd wedi dangos  y gallu i daro'r nôd mewn gwneud ffilmiau ac adolygu ffilm, yn cael eu cynnal gan Into Film, y sefydliad addysg a gefnogir gan y BFI drwy gyllid y Loteri Genedlaethol.

Cynhyrchwyd y ffilm saith munud gan grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 6 heb unrhyw arbenigedd allanol. Fe’i saethwyd yn gyfan gwbl ar iPhone, a'i olygu gyda chymorth tiwtorials ar-lein ar effeithiau arbennig  a gafodd eu darganfod gan y disgyblion eu hunain. Yn y ffilm, ‘Ysbryd’, mae'r ysgol yn dod o dan ymosodiad gan ysbryd - tan ddaw'r tri disgybl sydd wedi'u cadw ar ôl ysgol i'r adwy.

Roedd y disgyblion yn amlwg wedi mwynhau’r profiad o gynhyrchu’r ffilm, yn ogystal a chael eu cydnabod yn y sermoni.

Meddai Lois, sy’n 11 oed: “Mae’n teimlo’n wych i ennill y gystadleuaeth yma oherwydd nid ydym wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen.” 

Dywedodd Gwenno, sy’n 10 oed: “Mae’n anghygoel achos rydym wedi dysgu cymaint o bethau wrth wneud y ffilm yma. Hoffwn gael y cyfle i wneud ffilmiau pan fyddaf yn hŷn.” 

Mae Arwyn Thomas, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd wedi ysgrifennu at yr ysgol i’w llongyfarch ar eu camp. Meddai: “Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Cefn Coch ar eu llwyddiant arbennig.

“Mae’r ffaith fod ffilm y disgyblion wedi dod yn gyntaf trwy Brydain yn gamp go iawn ac yn sicr o fod yn bluen yn het pawb oedd ynghlwm a’r prosiect – yn ddisgyblion a staff a fu’n gweithio mor galed ar gynhyrchu’r ffilm. Llongyfcrhiadau i bawb oedd ynghlwm â’r ffilm yn Ysgol Cefn Coch.”

Cafodd o wobr ffilm fyw orau i blant hyd 12 oed ei noddi gan Saban's POWER RANGERS, a chyflwynwyd y wobr gan yr actor Eleanor Matsuura a’r cyflwynydd teledu Lizo Mzimba.

Dywedodd Lizo Mzimba: “Mae gan ffilm rôl eithriadol o werthfawr mewn addysg. Mae ffilm yn ffordd i adrodd straeon a wrth weld ar y sgrin allant ei archwilio hynny eu hunain. Os ydynt am fynd i mewn i'r diwydiant ffilm neu beidio meant yn dysgu am weithio gyda phethau technegol, am weithio fel tîm - mae'r rhain i gyd yn sgiliau gwerthfawr. Mae hefyd yn hwyl.”

Nôd Into Film yw rhoi ffilm wrth wraidd addysg pobl ifanc, gan gyfrannu at eu datblygiad diwylliannol, creadigol, academaidd a phersonol. Gan weithio gyda'r sector addysg, diwydiant ffilm a chelf a sefydliadau diwylliannol, mae Into Film ar gael i bob ysgol, coleg a grwpiau ieuenctid ledled y DU ac mae'n rhoi cyfle i ddefnyddio ffilm yn greadigol ac yn feirniadol, yn ogystal â dysgu am y diwydiant ffilm a'r gyrfaoedd sydd ar gael. Mae ei clybiau ffilm a Gŵyl Ffilm Into Film blynyddol yn darparu cyfleoedd niferus ar gyfer addysgu a dysgu drwy ffilm, gan gynnwys mynediad at gatalog amrywiol o ffilmiau, digwyddiadau arbennig a gweithgareddau, ac adnoddau sy'n ceisio cynnau a meithrin diddordeb bobl ifanc, waeth beth yw eu cefndir neu gallu. Mae hyfforddiant, DPP ac adnoddau yn cael eu darparu er mwyn rhoi'r offer i gefnogi ymgysylltiad ar bob lefel ac yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm fel adnodd addysg grymus i athrawon ac arweinwyr ieuenctid.

Mae Gwobrau Into Film yn bosibl gyda chefnogaeth gan y diwydiant ffilm drwy nawdd; partner addysg eleni yw NATE (Cymdeithas Genedlaethol Addysgu Saesneg) ac Universal Pictures International yw'r Partner Digwyddiad. Noddwyr ychwanegol yn cynnwys Pictures Sony Releasing UK, IMDb, EON Productions, Warner Bros, Creative Talent, POWER RANGERS Saban, Cronfa Led Sinema a Theledu, Grŵp Talent Annibynnol, Grŵp Pinewood Studios, Cwmni Cynhyrchu The Special Treats, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, IM Global, a chefnogir gan Asiantaeth Ofod y DU a Empire Design, ac mewn cydweithrediad â First News.

Gellir gweld  Ysbryd, ffilm disgyblion Ysgol Cefn Coch yma: https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/ysbryd-ghost-awards-winner