Llwyddiant Denu Sylw Ymwelwyr drwy Fflach Dorf ym Manceinion

Dyddiad: 09/03/2017
FflachDorf

Côr Glanaethwy hefo’r Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi a’r Celfyddydau

Llwyddiant Denu Sylw Ymwelwyr drwy Fflach Dorf ym Manceinion

Cafodd ddigwyddiad cyffrous, arloesol a cherddorol ei drefnu a’i gynnal yng nghanolfan siopa  ar Ddydd Gŵyl Dewi.

 Mae gan Groeso Cymru thema ar gyfer bob blwyddyn wrth hybu twristiaeth. Llynedd, ‘Antur’ oedd y thema flynyddol a ‘Chwedlau’ yw’r thema'r flwyddyn hon. Bwriad y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth am “Flwyddyn Chwedlau Cymru” 2017, sy’n rhan o brosiect RTEF sy’n cael ei ariannu drwy gronfeydd Croeso Cymru.

 Mae partneriaid y prosiect yn cynnwys Cyngor Gwynedd, Môn, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri. Gwasanaeth Marchnata, Twristiaeth a Gofal Cwsmer Cyngor Gwynedd oedd benaf gyfrifol am drefnu’r dathliad Dydd Gŵyl Dewi a lansio Blwyddyn Chwedlau Cymru.

 Fflach Dorf gan Gôr Ysgol Glanaethwy yng Nghanolfan siopa Arndale, Manceinion brynhawn Mercher oedd y digwyddiad os nad oeddech yn gwybod yn barod ac roedd yn hynod boblogaidd a llwyddiannus!

 Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Economi a’r Celfyddydau;

 “Mae’r llwyddiant ysgubol ym Manceinion ar y dydd, wedyn yn y wasg, ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol ar ôl y digwyddiad wedi bod yn anhygoel. Mae’r sylw cadarnhaol mae’r fflach dorf wedi derbyn yn profi bod creu digwyddiad cyffrous, celfyddydol ac amgen yn hynod werthfawr a bod y digwyddiad wedi gweithio yn hyd yn oed gwell na’r disgwyl. Rydan ni fel Cyngor yn hynod o falch i fod yn bartner ac yn rhan o’r digwyddiad hwn i ddenu ymwelwyr i i Wynedd.”

 Mae fideo swyddogol wedi ei rhyddhau o aelodau côr Glanaethwy yn canu yng nghanol canolfan Siopa Oranadlu Manceinion, mae wedi derbyn sylw enfawr ar gyfrifon cymdeithasol ac wedi ei wylio dros 300,000 gwaith. Mae nifer o fideos annibynnol hefyd ar y we gan aelodau’r cyhoedd. Mae rhai o'r rhain wedi eu gwylio dros 200,000 o weithiau. Yn ogystal â’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol cafodd y fideo a’r lansiad sylw sylweddol yn y wasg yng Ngogledd Orllewin Lloegr gan gyrraedd cynulleidfa o dros 19 miliwn.

 Dywedodd Alun Fôn Williams, Uwch Swyddog Datblygu Twristiaeth Cyngor Gwynedd:

 “Mae’r digwyddiad yma yn rhan o gynllun marchnata ehangach byddwn yn gweithredu dros y misoedd nesaf i godi ymwybyddiaeth o’r cynnig twristiaeth anhygoel sydd gennym yng Ngwynedd.  Mae treftadaeth unigryw Gwynedd yn rhan annatod o’r cynnig twristiaeth a drwy gydweithio gydag ysgol Glanaethwy roedd y digwyddiad lansio ‘Blwyddyn Chwedlau Cymru 2017’ yn caniatáu i ni gyflwyno a chodi ymwybyddiaeth o’n diwylliant a’r iaith Gymraeg a chael effaith marchnata ac ymateb anhygoel” 

 Os ydych yn awyddus i weld beth sydd gan Wynedd i’w gynnig, cymerwch olwg yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru/twristiaeth