Gwynedd yn cefnogi cynllun Prynwch efo Hyder Gogledd Cymru

Dyddiad: 22/03/2017
SafonauMasnachTradingStandards

Jason Coupe o gwmni JC Property Services, Llanberis (canol) yn derbyn ei dystysgrif aelodaeth yn lansiad swyddogol y cynllun ym Mharc Eirias sydd hefyd yn aelod cyntaf Gwynedd o’r cynllun. Hefyd yn y llun mae John Eden Jones o Uned Safonau Masnach Cyngor

Gwynedd yn cefnogi cynllun Prynwch efo Hyder Gogledd
Cymru

Mae Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd wedi ymuno gydag awdurdodau eraill gogledd Cymru i weithredu cynllun ‘Prynwch efo Hyder’, rhaglen cymeradwyo masnachwyr sy’n anelu i sicrhau fod busnesau yn gweithredu mewn modd gyfreithlon, gonest a theg.

 Mae’r cynllun hefyd yn darparu cofrestr o fusnesau lleol sydd wedi ymrwymo i fasnachu’n deg. Mae ar agor i unrhyw fath o fusnes ac yn gyfle i ymgeiswyr llwyddiannus hysbysebu eu hunain fel busnes ‘Wedi eu Cydnabod gan Safonau Masnach’.

 Mae pob darpar aelodau’r cynllun yn cael eu harchwilio’n fanwl gan Safonau Masnach cyn ymuno â’r rhaglen a bydd eu perfformiad yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Mewn achos lle bydd busnes yn torri amodau cytundeb eu haelodaeth bydd camau pwrpasol yn cael eu cymryd, ac os fo’n briodol, yn cael eu tynnu oddi ar y cynllun.  

 Meddai John Eden Jones, Swyddog Masnach Teg Cyngor Gwynedd: “Bwriad y cynllun hwn ydi cefnogi busnesau cyfreithlon, gwarchod ein defnyddwyr rhag masnachwyr ffug a galluogi’r Cyngor i ddarparu rhestr o fusnesau sydd wedi ymrwymo i fasnachu’n deg a chynnig gwasanaeth cwsmer heb ei ail. Mae cynllun ‘Prynwch efo Hyder Gogledd Cymru’ hefyd yn esiampl wych o bartneriaeth ar draws llywodraeth leol yn gweithio ar ran y defnyddiwr.”

 Dylai unrhyw fasnachwr sy’n dymuno hyrwyddo eu busnes fel un sydd wedi ei awdurdodi gan wasanaeth Safonau Masnach neu unrhyw ddefnyddiwr sydd yn awyddus i ddarganfod masnachwr awdurdodedig ymweld â www.buywithconfidence.gov.uk neu ymweld â thudalen Facebook Prynwch efo Hyder Gogledd Cymru.