Gwynedd Cyflym

Dyddiad: 08/03/2017

Gwynedd Cyflym

Gyda mwy a mwy o gartrefi a busnesau yng Ngwynedd yn cael mynediad i fand eang cyflym, mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid drwy’r prosiect Gwynedd Ddigidol yn

gweithio i sicrhau fod gan drigolion a mentrau lleol y sgiliau i wneud y gorau o’r cyfle hwn. Mae band eang cyflym yn galluogi nifer o ddyfeisiau i fod ar-lein yr un pryd. Mae’n galluogi pobl i wylio ffilmiau, llawr lwytho cerddoriaeth, mynd ar wefannau a dysg ar-lein, yn ogystal â chadw mewn cysylltiad hefo theulu a pherthnasau, heb darfu ar gysylltiad y we.

Hyd yn hyn mae oddeutu 80% o fusnesau a chartrefi Gwynedd yn gallu dewis cael band eang cyflym ac, o ganlyniad i raglen Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru, mae’r ffigwr am godi i 90% erbyn diwedd y flwyddyn gyda phob cwr o Wynedd yn elwa.

 Dywedodd meddai’r Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi a Chymuned;

“Rydan ni eisiau sicrhau fod gan bawb yng Ngwynedd yr un cyfle i elwa o dechnoleg a’r we a thrigolion sy’n byw mewn dinasoedd mawr. FelCyngor, rydan ni’n awyddus i arfogi pobl a busnesau gyda’r sgiliau a’r wybodaeth er mwyn iddynt wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan y datblygiadau technolegol diweddaraf ac rydym yn anelu i barhau i gynyddu’r canran o fusnesau a chartrefi sy’n gallu dewis cael band eang cyflym,

 “Er enghraifft, i’r rheini sydd eisiau mynediad i wasanaethau, ac i fusnesau bach gall fod yn gyfle i leihau gwaith papur, ennill cwsmeriaid newydd a chasglu gwybodaeth am eu marchnad.”

 I ddarganfod os ydi band eang cyflym ar gael yn eich ardal, neu am fwy o wybodaeth, ewch i: www.beta.gov.wales/go-superfast

Am gymorth i fusnesau mawr a bach wneud y gorau o fan-eang cyflym ewch i www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy  i ddysgu mwy.