Gwella sgiliau digidol ac ar-lein

Dyddiad: 08/03/2017
1

Sesiwn Gwynedd Ddigidol hefo Leigh Roberts o Citizens Online

Gwella sgiliau digidol ac ar-lein

 Mae’r prosiect Gwynedd Ddigidol, sy’n cynnig cyfres o sesiynau galw heibio yn cynnig cymorth ymarferol. Hefo cefnogaeth elusen Citizens Online, mae’r Cyngor yn anelu i gynorthwyo trigolion i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael drwy dechnoleg ddigidol a’r we.

 Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Gwynedd sy’n gyfrifol am daclo materion amddifadedd:

“Mae’r sesiynau poblogaidd yma yn rhoi cymorth ymarferol er mwyn i bobl allu sefydlu cyfrif e-bost a chael mynediad i’w e-byst, rheoli a chadw lluniau, siopa ar-lein, codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y we yn ogystal â phwysleisio gwasanaethau ar-lein sydd ar gael gan gyrff fel y Cyngor.

 “Mae gwybodaeth hefyd ar gael er mwyn i drigolion allu gwneud y mwyaf o wasanaethau ar lein y Cyngor - fel gwneud cais am fudddal tai, talu Treth Cyngor, archebu biniau ailgylchu, neu os ydych eisiau gweld beth sydd ymlaen yn eich canolfan hamdden leol a llawer mwy. Mae popeth ar gael ar glicied botwm.”

 Os oes gennych chi ffôn, llechen neu gyfrifiadur ac angen cymorth i’w ddefnyddio, gallwch fynychu unrhyw un o’r sesiynau sydd ar gael yn yr wythnosau nesaf. Bydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ym mhob rhan o Wynedd.

 Bydd y sesiynau yn ystod yr wythnosau nesaf yn cael eu cynnal yn:

 Awel y Coleg, Y Bala:

13 & 20 Mawrth (10am - 1pm)

 Meddygfa Rhydbach, Botwnnog:

14 & 21 Mawrth (10am - 1pm)

 Canolfan Glaslyn, Porthmadog:

14 & 21 Mawrth (3pm - 6pm)

 Yr Hen Siop, Dinas Mawddwy:

15 & 22 Mawrth (2pm - 4pm)

 Llyfrgell Caernarfon: 17 & 24

Mawrth (10am - 12.30pm)

 Llyfrgell Bethesda: 17 & 24 Mawrth

(2pm - 4pm)

 Llyfrgell Penygroes: 17 & 24 March

(2pm - 4pm)

 Am ragor o wybodaeth am y sesiynau, ewch i: www.gwyneddddigidol.cymru neu cysylltwch hefo Daniel Richards ar: 07854 690529 neu:

Daniel.Richards@citizensonline.org.uk