Dirwy o £8,500 yn dilyn erlyniad gorfodaeth cynllunio

Dyddiad: 20/03/2017

Dirwy o £8,500 yn dilyn erlyniad gorfodaeth cynllunio

Yn Llys y Goron Caernarfon ar 17 Mawrth 2017, derbyniodd Mr Arwel Bryn Parry o Beudy Bach, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, ddirwy o £8,500 yn dilyn erlyniad diweddar gan Gyngor Gwynedd am drosedd gorfodaeth cynllunio.

 Ar 13 Chwefror 2017 yn Llys Ynadon Caernarfon plediodd Mr Parry yn euog i un cyhuddiad ei fod ar 2 Awst 2016 wedi methu â chydymffurfio â gofynion rhybudd gorfodaeth cynllunio o 24 Gorffennaf 2013 mewn perthynas â thir yn Hendre Wen, Rhydyclafdy, Pwllheli, yn groes i adran 179(5) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Cyflwynwyd y rhybudd hwnnw arno yn sgil ymchwiliad gan y Cyngor a ddangosai bod Mr Parry yn rhedeg ei fusnes garej ceir, Moduron Arwel Parry Motors, Rhydyclafdy, heb ganiatâd cynllunio priodol.

Yn y lle cyntaf fe dderbyniodd Mr Parry ddirwy o £24,000 ac fe gafodd ei orchymyn i dalu gordal dioddefwr o £170 a chostau cyfreithiol y Cyngor o £350. Yn dilyn cais apêl gan Mr Parry, mae Llys y Goron wedi newid y ddirwy i £8,500.