Dathlu hanes difyr Ysgol Friars 1557-2017

Dyddiad: 31/03/2017
1 (4)

Dathlu hanes difyr Ysgol Friars 1557-2017

Mae arddangosfa wych i’w gweld yn Storiel, Bangor,  i ddathlu 460 o flynyddoedd ers sefydlu Ysgol Friars yn 1557. Mae’r arddangosfa yn cynnwys hanes a lluniau cynnar o’r ysgol yn ogystal â hanesion mwy diweddar.

 Mae’r arddangosfa wedi agor i’r cyhoedd ers 18 Mawrth, a bydd ar gael i’w gweld yn Storiel hyd  at 29 Ebrill. Cymrwch gyfle i gael golwg ar y cyfoeth o hanes sydd yno.

 Mae hanes hir a diddorol i Ysgol Friars. Gellir olrhain ei stori yn ôl i fynachlog Urdd Sant Dominic yn yr Hirael, lle sefydlwyd yr ysgol gyntaf ym 1557. Dyma o le daw’r enw ‘Friars’ a hefyd lle daw’r llysenw a roddwyd i ddisgyblion yr ysgol - y ‘Dominicans’.

Mae cymdeithas lewyrchus o gyn disgyblion yr ysgol, a elwir yn ‘Gymdeithas yr Hen Ddominiciaid’ yn cyfarfod yn rheolaidd i gadw mewn cysylltiad gyda hen gyfeillion a meithrin cysylltiadau gyda’r Ysgol a’i disgyblion presennol.

 Mae’r gymdeithas yn ffynhonnell hollbwysig o wybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes yr ysgol. Mae ganddi archif sylweddol erbyn hyn sydd ar gael i holl aelodau’r gymdeithas. Mae’r arddangosfa hon wedi bod yn waith ar y cyd rhwng Storiel a Chymdeithas yr Hen Ddominiciaid. Rydym yn gobeithio y bydd yn gyfle i hel

Atgofion a dod a disgyblion y gorffennol, presennol a dyfodol ynghyd.

 Dywedodd Nêst Thomas Rheolwr Amgueddfeydd a’r Celfyddydau

 “Rydan ni’n Storiel yn parhau i ymdrechu ac ymfalchïo mewn creu arddangosfeydd arloesol a pherthnasol i stori drigolion Gwynedd gan  roi cyfle I’r gymuned gyfrannu eu hatgofion. Rydan ni’n edrych ymlaen at weld mwy o aelodau’r cyhoedd yn dod drwy ein drysau i dderbyn profiadau treftadaeth a chelfyddydol yn rhad ac am ddim yng Ngwynedd!”

 Mae Storiel ar agor Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn o 11am-5pm. Mae  ragor o wybodaeth ar gael ar: www.gwynedd.llyw.cymru/Amgueddfeydd a chlicio ar Storiel, neu mae manylion diweddaraf hefyd i’w gweld ar dudalen Facebook Storiel: www.facebook.com/StorielBangor

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Gymdeithas yr Hen Ddominiciad trwy ymweld â www.olddominicans.org