Cynllun Rheolwyr Yfory - Cyngor Gwynedd yn chwilio am hyfforddeion graddedig

Dyddiad: 14/03/2017

Cynllun Rheolwyr Yfory - Cyngor Gwynedd yn chwilio am hyfforddeion graddedig

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cyfle arbennig i unigolion un sydd â chymhwyster cyfwerth â gradd neu uwch i ddatblygu gyrfa fel rheolwr gyda’r awdurdod.

 Mae’r Cynllun Rheolwyr Yfory yn cynnig cyfle i 2 ymgeisydd llwyddiannus i fod yn rhan o’r cynllun hwn sy’n datblygu rheolwyr newydd o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor.

 Mae’r cynllun hwn yn rhedeg am ddwy flynedd o Orffennaf 2017 hyd at Orffennaf 2019. Yn ystod y ddwy flynedd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bod cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.

 Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol ac yn cyfrannu at waith rheolaethol dan arolygaeth mewn amrediad o Wasanaethau ar draws y sir. Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, fydd yn cyfarch yr elfennau strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen o fewn llywodraeth leol sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.

 Fel rhan o’r cynllun, bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y ddwy flynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun.

 Dywedodd Alun Lloyd Williams, Swyddog Dysgu a Datblygu Cyngor Gwynedd: “Mae cynllun Rheolwyr Yfory yn gyfle ardderchog i ddatblygu gyrfa fel rheolwr. Mae’r cynllun yn galluogi unigolion i gael y profiadau, y rhwydweithiau a’r cymwysterau sydd eu hangen gan roi’r sylfaen cadarn i rai sy’n dymuno dechrau ar eu gyrfa fel rheolwr.”

 Meddai Ffion Haf Williams, Cyn Hyfforddai: “Mae angen unigolyn cadarnhaol, angerddol sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i gymunedau Gwynedd. Mae’n brofiad ardderchog a wnes i yn sicr elwa o’r cynllun, byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb i fynd amdani.”

 Ychwanegodd Chris Roberts, sydd hefyd yn Gyn Hyfforddai: “Mae’r profiadau gefais fel hyfforddai ar gynllun Rheolwyr Yfory yn eang iawn, ges i fynd ar 4 lleoliad gwaith gan gyflawni gwahanol fathau o waith, roedd yn brofiad sydd wedi cyfoethogi fy ngyrfa.”

 Er mwyn ymgeisio, mae’n rhaid meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd dosbarth 2:1 neu uwch, ac mae’n angenrheidiol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae mwy o fanylion ynghylch gofynion sylfaenol ar gyfer ymgeiswyr a sut i ymgeisio, ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunrheolwyryfory