Cyngor Gwynedd yn ymuno ag Awr Ddaear WWF 2017

Dyddiad: 20/03/2017

Cyngor Gwynedd yn ymuno ag Awr Ddaear WWF 2017

 Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi ei gefnogaeth unwaith eto i Awr Ddaear —y dathliad byd-eang blynyddol o’r blaned.

 Am 8.30pm ar nos Sadwrn 25 Mawrth 2017, bydd Cyngor Gwynedd yn ymuno ag adeiladau a strwythurau amlwg ledled y byd fel y Senedd ym Mae Caerdydd, Pont Harbwr Sydney a Times Square yn Efrog Newydd, trwy ddiffodd y goleuadau yn ei bencadlys.

 Yn 2017, rydym yn nodi deng mlynedd ers i Awr Ddaear ddechrau, a thrwy gymryd rhan mae Cyngor Gwynedd yn dangos ei ymrwymiad i weithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

 Mae’r awdurdod yn gwneud i’w Awr Ddaear gyfrif trwy ddiffodd y goleuadau yn ei bencadlys

 Mae oddeutu hanner miliwn o bobl yng Nghymru’n cymryd rhan yn Awr Ddaear bob blwyddyn, a thrwy gymryd rhan, maen nhw’n dangos eu bod eisiau gweld gweithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn awr.

 Dywedodd Ffion Mai Jones, Swyddog Cadwraeth Ynni Cyngor Gwynedd:

 “Mae Cyngor Gwynedd yn falch iawn i gefnogi Awr Ddaear WWF unwaith eto eleni. Mae gan awdurdodau lleol fel ni ran fawr i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at ddiffodd y goleuadau yn ein pencadlys am 8.30pm ar nos Sadwrn 25 Mawrth i ddangos ein cefnogaeth.”

 Ychwanegodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

 “Rydyn ni wrth ein bodd bod Cyngor Gwynedd yn cefnogi Awr Ddaear WWF eto eleni. Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl yma yng Nghymru ac o gwmpas y byd. Felly mae’n wych bod awdurdodau lleol Cymru’n cefnogi’r alwad am weithredu i fynd i’r afael ag ef.

 “Gall pawb —o unigolion a grwpiau cymunedol i ysgolion a busnesau — gofrestru ar gyfer Awr Ddaear trwy fynd i www.wwf.org.uk/awrddaear ac yna diffodd eu goleuadau am 8.30pm ar nos Sadwrn 25 Mawrth 2017.”

 Ers cyflwyno Cynllun Rheoli Carbon yn 2010, mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i arbed cyfanswm o £3.1m a 35,000 tunnell o CO2 drwy gyflwyno mesurau i leihau defnydd ynni o’i weithgareddau.