Cenynau a Chynffonnau – arddangosfa newydd yn Storiel

Dyddiad: 10/03/2017
cenynau

Rhai o’r eitemau sydd i’w gweld yn yr arddangosfa

Cenynau a Chynffonnau – arddangosfa newydd yn Storiel

 Mae arddangosfa newydd i’w gweld yng nghyntedd Storiel ar y thema o ymlusgiaid, gyda nadroedd, crocodeiliaid a chrwbanod yn rhai o’r sbesimenau sydd i’w gweld.

 Mae’r deunydd ar fenthyg o Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Ysgol y Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor. Mae nifer o’r sbesimenau mewn jariau o hylif a dal yn cael eu defnyddio ar gyfer dysgu. Mae’r arddangosfa wedi’i churadu gan Melissa Green, myfyrwraig sŵoleg wirfoddol, a bydd mewn lle tan diwedd mis Awst.

 Mae’r arddangosfa yn rhan  o brosiect ‘Ymgysylltu â Chasgliadau: Ehangu Mynediad at Dreftadaeth Gwynedd’ sydd wedi cael ei ariannu’n rhannol gan y Gronfa Treftadaeth Loteri gyda’r bwriad o wella mynediad i gasgliadau amgueddfeydd cudd y Brifysgol. Mae’n rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Mae Storiel ym Mangor ar agor Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn o 11am-5pm.

 Mae rhagor o wybodaeth am Storiel ar gael ar: www.gwynedd.llyw.cymru/Amgueddfeydd a chlicio ar Storiel, neu mae manylion diweddaraf hefyd i’w gweld ar dudalen Facebook Storiel: www.facebook.com/StorielBangor