Caffi Dros dro Cymunedol yn Agor ym Maesgeirchen

Dyddiad: 06/03/2017

Caffi Dros dro Cymunedol yn Agor ym Maesgeirchen 

Yn ystod mis Mawrth ac Ebrill bydd swyddfa MATRA ( Cymdeithas Trigolion Maesgeirchen a Tan y Bryn) yn cael ei drawsnewid i fod yn gaffi dros dro- Caffi MaesG.

Mae Cymunedau’n 1af, Cyngor Gwynedd, PM, Matra a Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi bod yn cydweithio i ddatblygu prosiect newydd a chyffrous yn Maesgeirchen.

Os bydd y cyfnod peilot o 2 fis yn lwyddiant, byddem yn cyd-weithio i ddarganfod  cyllid er mwyn sefydlu caffi llawn amser, gyda’r holl offer angenrheidiol. Er mwyn i hyn ddigwydd, bydd angen tystiolaeth bod trigolion am ddefnyddio’r Gwasanaeth ac bod digon o wirfoddolwyr i symud y prosiect ymlaen i’r cam nesaf.

Bydd y caffi ar agor bob Dydd Mercher ac phob bnawn Gwener i ddechrau. Bydd rhaglen amrywiol yn cynnwys rhai sesiynau wedi trefnu megis sesiynau Dewch i Goginio, sesiynau Cyrsiau Hylendid bwyd a Sesiynau Coginio Hwyl i Deuluoedd. Bydd croeso i unrhywun alw draw am baned a sgwrs ac i ddefnyddio’r Adnodd Ffeirio Llyfrau a Wifi am ddim.

Bydd popeth yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod cychwynnol ond byddem yn hel unrhyw roddion tuag at weithgareddau i bobl ifanc Maes Geirchen dros gyfnod y Pasg. 

Bydd y gofod ar gael i’w ddefnyddio mewn amseroedd eraill yn ystod yr wythnos yn rhad ac am ddim gan grwpiau eraill yn yr ardal sydd am drefnu digwyddiad, fel trefnu Bore coffi i godi pres at achos da. Mae gan Swyddogion y Cyngor lawer o syniadau eraill hoffent eu  datblygu, megis defnyddio’r caffi i rannu bwyd o archfarchnadoedd lleol am ddim trwy gynllun Fareshare a defnyddio’r caffi fel man ar gyfer casglu pecynnau o’r Banc Bwyd a’r Co-op Bwyd. Er mwyn cyflawni hynny bydd angen gwirfoddolwyr i unai cynorhwyo yn ystod y dydd neu i gasglu bwyd o’r Archfarchnadoedd lleol ar ôl gwaith, neu i fod yn rhan o bwyllgor i ddatblygu’r prosiect i’r dyfodol. Gallwn drefnu hyfforddiant yn rhad ac am ddim i unrhyw wirfoddolwyr a chynnig profiad gwaith gwych i rywun sydd yn chwilio am waith.

Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Rydym yn falch iawn o weld y cynllun peilot yma’n cael ei wireddu ac yn edrych ymlaen i weld be ddaw ohono. Os oes gennych chi ddiddordeb, byddem fel Cyngor ac aelodau’r cyhoedd yn awyddus I weld bobl yn gwirfoddoli i gael gwneud y mwyaf o’r cynllun hwn.”

Bydd y Caffi yn agor ei ddrysau am y tro cyntaf 10/3/17 am 2pm.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau am ddefnyddio’r caffi neu’n awyddus i roi cymorth, cysylltwch drwy e-bost: StephanieAnnSherlock@gwynedd.llyw.cymru