Agor y Gist – grantiau ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd

Dyddiad: 10/03/2017

Agor y Gist – grantiau ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol  Gwynedd

 Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried wneud cais am grantiau refeniw a chyfalaf a fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau a fyddai’n gwella safon bywyd i drigolion a chymunedau’r sir.

 Mae grant Gronfa Datblygu Gwirfoddol Cist Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ariannol o hyd at  £10,000 i grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ogystal ag elusennau yn y sir.

 Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau o hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig a grantiau bychan o £300 i Eisteddfodau lleol yng Ngwynedd. 

 Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer y cronfeydd yma ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/cronfadatblygugwirfoddol

 O Ebrill  2017 bydd Cist Gwynedd hefyd yn cymryd cyfrifoldeb am weinyddu Cronfa Cist Cymunedol Sportlot yng Ngwynedd.  Mae’r gronfa yma yn cynnig grantiau o hyd at  £1,500 i grwpiau chwaraeon, cymunedol a ffitrwydd, ar gyfer prosiectau sy’n arwain at fwy o bobl yn cymryd rhan a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Mae’r ffurflen gais a chanllawiau ar gael arlein ar wefan Chwaraeon Cymru: sport.wales/communitychest – Clicio ar y botwm Ymgeisio ar-lein gwyrdd.

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer y Cronfa Datblygu Gwirfoddol a Chronfa’r Degwm ydi 30 Mawrth a 30 Mehefin 2017.

 Y dyddiadau cau ar gyfer Cronfa Cist Cymunedol Sportslot ydi:  5 Ebrill, 14 Mehefin, 6 Medi, 5 Tachwedd 2017 a 11 Ionawr 2018.

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda swyddfa Cist Gwynedd ar 01286 679153, neu e-bostio: CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru