6 sesiwn blasu Ymwybyddiaeth ofalgar - rheoli straen yn y gwaith!

Dyddiad: 21/03/2017

6 sesiwn blasu Ymwybyddiaeth ofalgar - rheoli straen yn y gwaith!

Mae Menter Iaith Bangor wedi trefnu i gynnal 6 sesiwn blasu o’r enw Ymwybyddiaeth Ofalgar. 

 Bydd Mariel Jones, athrawes ymwybyddiaeth ofalgar gymwysedig, yn darparu 6 sesiwn blasu ymwybyddiaeth ofalgar i reoli straen yn y gwaith. Mae lle ar ôl i hyd at 10 person i fynd ar y sesiynau blasu cyffrous hyn a’r cyntaf i’r felin yw hi. Gall busnesau Bangor (Bethesda ac Y Felinheli) enwebu hyd at 2 unigolyn o’r busnes ac mae’r cwrs yn rhad ac am ddim fel rhan o ymdrechion Menter Iaith Bangor i gefnogi mwy o ddefnydd o’r Gymraeg ymhlith staff a gwirfoddolwyr dalgylch Bangor. Cynhelir y sesiynau ar ail lawr Popdy, sef swyddfa Menter iaith Bangor rhwng 6:30pm ac 9:00pm ar y nosweithiau Llun canlynol rhwng mis Ebrill a Medi.

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ar y dyddiadau isod:

•           3ydd Ebrill

•           2il Mai

•           5ed Mehefin

•           3ydd Gorffennaf

•           4ydd Medi

 Dywedodd Dylan Bryn Roberts, Rheolwr a Swyddog Datblygu Menter Iaith Bangor:

“Ar ran Menter Iaith Bangor, mae’n bleser gen i wahodd busnesau i elwa o’n darpariaeth diweddaraf ar gyfer staff dwyieithog neu’r staff hynny sy’n gallu’r Gymraeg ond sy’n awyddus i fagu hyder ynddi!

 “Er mwyn sicrhau lle i’ch staff, bydd angen llenwi a chyflwyno’r ffurflenni cofrestru cyn gynted cyn neu erbyn dydd Mercher 29ain o Fawrth 2017.”

 Am fwy o wybodaeth, neu i dderbyn ffurflen gofrestru, ewch i: http://menteriaithbangor.org/ neu ffoniwch 01248 370050