Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol ar gael i gynnig cymorth i drigolion Gwynedd

Dyddiad: 25/05/2021

Wrth i gyfyngiadau Covid-19 barhau i lacio, a nifer o leoliadau yn ail-agor, bydd Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol Covid-19 Cyngor Gwynedd yn ymweld â chymunedau o amgylch y sir er mwyn cynorthwyo ac ateb unrhyw gwestiynau gan drigolion.

 

Mae’r swyddogion i gyd wedi’u hyfforddi fel Swyddogion Olrhain Cysylltiadau, a byddant yn cefnogi’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu drwy annog unigolion i gysylltu gyda’r gwasanaeth petai achosion yn y cynyddu o fewn cymunedau.

 

Mae'r tîm wedi dechrau gweithio gyda busnesau o bob maint ledled y sir i ddarparu cyngor ac arweiniad yn ymwneud â rheoli risgiau Covid-19 wrth iddynt agor a mwy o staff yn dychwelyd i leoliadau gwaith. Mae gwybodaeth yn cael ei rannu am sut y gall busnesau atal a lleihau lledaeniad yr haint ynghyd â chymorth i gael profion Covid-19 y gellir eu defnyddio i brofi staff yn rheolaidd.

 

Dywedodd Sian Williams, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Covid-19 Cyngor Gwynedd: “Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn ymweld â busnesau, ysgolion, trefi a phentrefi yng Ngwynedd i weld sut mae pawb wrth i’r cyfyngiadau lacio’n bellach.

“Felly, os gwelwch ni o gwmpas, plîs stopiwch ni am sgwrs, ac mi fyddwn yn hapus i’ch helpu.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros yr Amgylchedd: “Yn dilyn blwyddyn anodd i bawb, mae llygedyn o obaith o’r diwedd wrth i’r cyfyngiadau barhau i lacio.

“Serch hynny, mae’n rhaid i ni gofio nad yw’r haint wedi diflannu’n llwyr, a bod swyddogion ar gael i gynnig cymorth ac ymateb i unrhyw gwestiynau neu bryder sydd gan drigolion.

 

“Mae’r swyddogion yn cydweithio’n agos gyda’r Tîm Profi, Olrhain a Diogelu er mwyn sicrhau fod trigolion Gwynedd yn cadw’n ddiogel ac yn dilyn y canllawiau priodol er mwyn ein galluogi i amddiffyn ein cymunedau.”

 

Gall perchnogion a rheolwyr busnes ffonio Gwasanaeth POD Cyngor Gwynedd yn uniongyrchol ar 01286 679993 (yn ystod oriau swyddfa arferol) am unrhyw arweiniad a chefnogaeth neu os i dderbyn profion Covid-19.